• Einde lidmaatschap

 • We vinden het natuurlijk jammer, maar er kunnen allerlei redenen zijn die zorgen dat u het lidmaatschap wilt of moet beëindigen. U kunt een mail sturen aan de ledenadministratie : ledenadministratie@svmm.nl met als onderwerp opzeggen lidmaatschap en de vermelding van de naam van het lid.

  Als u schriftelijk wil opzeggen bij de ledenadministratie, dan kunt u een brief sturen aan:
  Ledenadministratie SVMM, Postbus 63, 3950 AB  Maarn.

  Let er op dat de opzegging pas definitief geslaagd is als u een bevestiging hebt ontvangen.

  Als u voor 1 mei opzegt, dan stopt het lidmaatschap aan het einde van het voetbalseizoen. Wie na 1 mei opzegt is dus nog lid in het volgende seizoen dat op 1 juli start.

  U bent verplicht het lidmaatschap te betalen, ook speelt u delen van het seizoen niet en ook al is de contributie nog niet geïnd. Het is fijn als u de leider/trainer ook op de hoogte stelt van uw opzegging. Maar deze mededeling geldt niet als opzegging; ook al lijkt dat zo.

  Vindt u dat er zeer speciale omstandigheden zijn, dan kunt u bij penningmeester@svmm.nl een verzoek doen om een deel van de contributie terug te krijgen. Hij legt dit verzoek dan voor aan de coördinator en het bestuur bepaalt in de bestuursvergadering hoe hiermee om te gaan. Zie ook de bijlage.