• Ledenvergadering 2019

  30 september was de Algemene Leden Vergadering 2019. Met een redelijke opkomst was het een geslaagde avond.

  Veel werk zat in de voorbereiding: jaarverslagen, financiele jaarrekening en de kascontrole door de commissie bestaande uit Maurice Smit en Eelco Wolting. De penningmeester heeft er veel werk aan gehad om alles netjes in orde te maken. De vragen van de leden waren zorgvuldig en de antwoorden naar tevredenheid. Daarmee werd aan het bestuur decharge verleend voor het afgelopen boekjaar. 

  Ruim tijd werd er genomen voor een brainstorm over nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten: het naderende 75-jarig jubileum, de schoonmaak, het vrouwenvoetbal, scheidsrechters, het Maarnse MFA initiatief en de mogelijke accommodatie ontwikkeling op het sportpark aan de Buurtsteeg passeerden de revue. 

  Aan het einde van de avond was er de overdracht van de voorzittershamer aan Gerd de Kruif. Er waren warme woorden voor de aftredend voorzitter Dennis van Ravenswaaij en een enthousiaste introductie van de nieuwe. Traditiegetrouw werd de avond met een drankje aan de bar afgesloten.

   

 • Nieuwsbrieven voorjaar 2019

  Lees in de nieuwsbrief van 2 juni (PDF) over het kampioensteam, 
  de nieuwe teamindeling 
  en de vraag om hulp voor het komende seizoen.

  ---------

  Lees in de nieuwsbrief van maart 2019, over het nieuwe technische beleidsplan, de recreanten vrouwen en mannen en wie er dit seizoen kampioen kan worden. 

   

   

   

 • JVTC certificaten uitgereikt

  Op 1 februari 2019 heeft onze Hoofd Opleidingen Arnoud Eekhof maar liefst 10 certificaten uitgereikt aan jeugdspelers die de JVTC cursus (De Jeugd Voetbal Trainer Coach)hebben gevold. We zijn trots op het werk dat Arnoud doet en ook op zo’n grote groep jeugdspelers die zo serieus bezig is om trainingen te verzorgen! 
  Dit jaar is de JVTC cursus mede tot stand gekomen met de KNVB. 
  Leer meer op KNVB.nl

 • Nieuws december 2018

  PIN ONLY kantine en anti-rook beleid

  Vanaf 1 januari kan er niet meer door middel van contante betalingen afgerekend worden. Dit geldt dus ook voor de bezoekers. Uiteraard kan er naar hartenlust met de contactloze PIN worden betaald. Als iemand behoefte heeft aan een persoonlijke clubcard, dan kan die worden afgehaald in de bestuurskamer. Deze clubcard kan worden opgewaardeerd bij de kassa in de kantine en dan later worden gebruikt voor betalingen. Handig wellicht om aan je kinderen mee te geven i.p.v. een PIN pas.

  Steeds meer sportverenigingen gaan over op een rookvrij beleid. Ook SVMM streeft daarnaar. Vanaf 1 januari geldt een verbod op roken tijdens jeugdactiviteiten. Dit is op doordeweekse avonden als er door jeugdteams wordt getraind en ook rond de wedstrijden op zaterdagochtenden. Dan is er al jaren een verbod op alcohol schenken tot 15 uur (tenzij de jeugdteams al eerder klaar zijn), dit verbod geldt vanaf het nieuwe jaar dus ook voor roken.

  Vacature kantine

  Mocht jij iemand zijn of weten die het leuk vindt om bij SVMM op zaterdagmiddag achter de bar te staan? Uiteraard tegen een redelijke vergoeding! Het gaat om een vaste dienst van 13 - 17 uur, en een combinatie / verdeling met iemand anders is ook mogelijk. Op zaterdagen is er een poule van vrijwilligers die jou bij toerbeurt helpt, maar jij bent het vaste gezicht waarmee we willen verder bouwen aan een gezellig en goedlopende voetbalkantine. Meld je aan of neem contact op voor meer informatie via info@svmm.nl. Bij voorbaat veel dank voor je reactie!

   

  Lees meer in de nieuwsbrief (PDF) van december,  voor (ouders van) leden, over:
  - Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 12 januari, is van 16-19 uur bij MHC Maarn
  - Plaatsing zonnepanelen

 • SVMM verhoogt per 1-1-2019 de kantineprijzen

  De redenen hiervoor zijn er drie.

  Stijging BTW tarief
  SVMM maakt geen gebruik van het lage en hoge BTW tarief, maar van een zogenaamde kantineforfait voor sportverenigingen. Dit wordt in de regel het mixtarief genoemd. Dit BTW tarief is verhoogd van 11,5% naar 13%; Dat betekent dat wij over alle consumpties (alcohol, non-alcohol en food) een hoger BTW percentage (13% ipv 11,5%) moeten gaan afdragen.(Deze stijging komt door de stijging van het lage BTW. Dat tarief is per 1 januari van 6% naar 9% verhoogd. Frisdrank, koffie en alle artikelen van de snackcorner/keuken vallen onder dit lage tarief. Alle alcoholische dranken vallen onder het hoge BTW tarief,wat op 21% blijft staan);

  Stijging inkoopkosten
  Onze twee grote leveranciers (Amstel/Sligro en INBEV) hebben de afgelopen drie jaar de prijzen regelmatig verhoogd en hebben voor 2019 opnieuw (forse) prijsverhogingen aangekondigd;

  Verhouding inkoop vs verkoop
  SVMM heeft als doelstelling dat de verkoop van alle artikelen gemiddeld het dubbele is van de inkoop. Onder aan de streep moet dat een netto resultaat van 50% opleveren. De afgelopen twee jaar is de verhouding inkoop vs verkoop echter dusdanig verslechterd, als gevolg van de stijging van de inkoopkosten en het gelijk houden van de verkoopprijzen dat het netto resultaat onder deze 50% uitgekomen is.

 • Nieuwe kleding SVMM 1

  Afgelopen zaterdag, 13 oktober, heeft SVMM 1, voor de wedstrijd tegen Voorwaarts, officieel de nieuwe wedstrijdkleding in gebruik genomen.

  Hierbij werd sponsor Sila Chotoe van Massagepraktijk Amerongen en tevens verzorgster van SVMM in het zonnetje gezet door voorzitter Dennis van Ravenswaaij.
  Omdat Sila inmiddels al 4 jaar verzorgster is en zij nu dankzij de sponsorloterij hoofdsponsor is geworden, heeft zij de heren van SVMM een mobiele geluidsinstallatie cadeau gedaan.

  Na de wedstrijd heeft SVMM 1 ook officieel de trainingspakken in ontvangst genomen welke gesponsord worden door Hennie Doornkamp van Doornkamp Elektrotechniek uit Woudenberg.
  De trainingspakken en kleding zullen gebruikt worden tijdens de wekelijkse trainingen van SVMM 1.

  Namens de spelers, staf en het bestuur van SVMM willen wij beide sponsoren graag bedanken voor hun bijdrage!

  SVMM1
 • Algemene Ledenvergadering op 24 september

  Op maandag 24 september 2018 zijn alle leden van SVMM, ouders van leden en kader, van harte welkom op de Algemene ledenvergadering(ALV). Inloop vanaf 20.00 uur in de kantine van SVMM, start om 20.30 uur

  De opzet van de bijeenkomst is deze keer iets anders dan de voorbije jaren. Uiteraard zullen we korte toelichtingen geven en ingaan op vragen die worden gesteld op basis van de aangeleverde (financiële) stukken. Een paar formele punten dienen de revue te passeren, maar we willen de avond vooral een informeel karakter geven met een open dialoog. Dus niet meer verslagen voordragen, wel veel ruimte voor ideeën, opmerkingen, suggesties van leden. En uiteraard afsluiten met een drankje. 

  We hopen dat deze opzet bijdraagt aan een warme inloop en vruchtbare input. 

  Per email hebben alle leden de notulen van de vorige ALV en jaarverslag ontvangen. Het financiële verslag ligt vanaf deze week in de bestuurskamer ter inzage en een half uur voor aanvang op de 24ste. Dus vanaf 20 uur.  

 • Het afgelopen seizoen van SVMM in cijfers

  Alle reguliere competitiewedstrijden in het seizoen 2017/'18 zijn gespeeld. Een seizoen vol met hoogte- en dieptepunten. Met mooie verhalen, kampioenen, debutanten en records. Tijd om de balans op te maken! Het afgelopen seizoen werden er in het land maar liefst 698.065 bij de KNVB geregistreerde amateurvoetbalwedstrijden gespeeld. In al die wedstrijden werd 4.954.651gescoord, een gemiddelde van 7,1 doelpunten per wedstrijd! Benieuwd naar het voetbalseizoen van SVMM? Bekijk het overzicht van onze vereniging. 

   

  Voor volgende seizoen is dit de competitie indeling

 • Verenigingsscheidsrechters geslaagd voor KNVB examen

  Op 23 mei, zijn maar liefst 9 SVMM verenigingsscheidsrechters geslaagd voor het KNVB examen. Een mooi compliment aan de deelnemers, en een mooie impuls aan de vereniging. 

  Dank aan de teams JO13 en JO15 voor de oefenwedstrijden, en Helmert Lokhorst voor de begeleiding. 

  Gefeliciteerd Pieter Lalkens (initiatiefnemer van de cursus), Bas Langeveld, Henk de Man (niet op de foto), Arjan Blom, Bart Schure, Thije Kampschroer, Aert van der Goes, Daniel Meijer, Erik Brakke, Dennis van Ravenswaaij.

 • Nieuwsbrief aan leden

  Nieuwsbrief van 22 mei 2018.
  Beste (ouders van) leden,

  Lees in de bijlage over ons kampioensteam, de nieuwe privacywet, de nieuwe hoofdsponsor en alle leuke einde-seizoen activiteiten. Zoals de gezellige seizoensafsluiting met ouder-kind wedstrijd en BBQ op 9 juni!

    Lees hier de nieuwsbrief van 22 mei 2018

   

   


   

  Nieuwsbrief van 2 april 2018
  Beste allemaal, 

  Ook zo nieuwsgierig wat er 14 april gaat gebeuren? En wat de status is van de zonnepanelen? Of wanneer je de nieuwe teamindeling voor volgend seizoen kan verwachten? 

    Lees er alles over in de bijlage (PDF). Daar vind je ook de actuele verenigingskalender voor de komende maanden. 

   
 • Sportgala 2018

  Op vrijdag 2 februari 2018 wordt het jaarlijkse Sportgala gehouden van de Utrechtse Heuvelrug in De Binder in Leersum. In de categorie ‘ sportvereniging van het jaar (2017)’ is SVMM genomineerd en een van de drie kandidaten om deze prachtige erkenning in de wacht te slepen. Behalve de gemeente en sportbesturen, kan het publiek ook meestemmen. Natuurlijk rekenen wij op iedere stem uit Maarn/Maarsbergen!

  Breng je stem uit via https://nl.surveymonkey.com/r/sportprijzen2017

  SVMM verdient deze nominatie omdat de vereniging als geheel de laatste jaren flink gebouwd heeft aan een positieve ontwikkeling en daar steeds meer de vruchten van plukt: financieel gezond, prachtige accommodatie, actief en voldoende gediplomeerd kader en bovenal veel spelplezier op alle niveaus. Tot voor kort leidde de situatie ons (terugdringende aantallen, ongeplande uitstroom, 'gaten' in het technische kader, te weinig inkomsten etc.) en inmiddels is dat volledig omgedraaid ennemen wij bovendien een voortrekkersrol in de samenwerking met andere verenigingen, stichtingen en de KNVB. En inmiddels voert ons eerste en derde herenteam de competitieranglijst aan, wat ook een mooie bevestiging is van de lijn omhoog. Hoe relatief klein wij ook moge zijn, wij zijn een enthousiast voorbeeld voor andere clubs.

   sportprijzen 2017

 • Nieuwjaarsreceptie 2018 - SVMM-LTV-MHC

  Nieuwjaarsreceptie

 • Nieuws over recent onderzoek naar seksueel misbruik in sport

  13 december 2017:
  Deze week heeft de Commissie De Vries in opdracht van NOC*NSF  de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar seksueel misbruik en intimidatie in de sport. Jullie hebben dit vast in de media gezien. Binnen onze vereniging hebben we hier gelukkig nog geen incidenten mee gehad, voor zover bekend. 

  Wellicht roept deze publiciteit vragen op. Die mag je altijd aan iemand van het bestuur stellen.
  Bovendien, wisten jullie dat SVMM een eigen (gecertificeerd) vertrouwenspersoon heeft waar je naartoe kunt gaan? Dit is Arjeh Stofkoper, arjehstof@gmail.com (06-33604372). 

  Ook werkt SVMM al met VOG’s voor het kader. Mocht jij (18+) nog niet in het bezit zijn van een VOG en wil je die wel in het kader van je betrokkenheid bij de club, stuur je mail naar secretaris@svmm.nl.  

  De KNVB heeft seksuele intimidatie en misbruik ook hoog op de agenda staan en doet er alles aan om al het grensoverschrijdende gedrag uit de voetbalsport te bannen. Zij erkennen dat het leed dat seksuele intimidatie en misbruik veroorzaakt, vaak immens is en dat er in het verleden vaak te weinig aandacht is geweest voor het onderwerp. De KNVB doet er nu alles aan om sporters in de toekomst zoveel mogelijk leed te besparen. Meer informatie :  https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie