• Nieuws update

  Nieuwsbrief 15 december 2022

   

  Weer een bericht van het bestuur. Het seizoen is goed op gang. Binnen de lijnen wordt met hartstocht gevoetbald – ons eerste elftal is zelfs periodekampioen geworden - en buiten de lijnen is de gezelligheid groot. Zo zien we het graag. Er zijn verder een aantal zaken van belang te melden.

  Als eerste is op 9 november de ALV geweest. Jeroen Bergschneider als bestuurder geïnstalleerd. Een taak van Jeroen is om te onderzoeken of er behoefte en mogelijkheden zijn voor andere sporten bij SVMM, denk daarbij bijvoorbeeld aan hardlopen, atletiek en wielrennen. Hiervoor wordt een enquête gehouden in Maarn en de omliggende dorpen. We nemen het stap voor stap, maar het is in ieder geval mooi om te onderzoeken of dit wat wordt. We zijn niet voor niets een sportvereniging. Verder gaat iedereen in het bestuur nog even door. Ook dat is natuurlijk fijn.

  In de ALV is besloten om de contributies niet te verhogen. Dat is een gewaagd besluit gelet op de stijgende kosten. Zo weten we inmiddels dat de kosten voor gas en elektra ook voor SVMM ferm hoger zullen worden dan we (al hoger) hadden begroot. Zeker zo’n 10.000 Euro. Anderzijds staat onze club er financieel goed voor en willen we qua contributies niet teveel uit de pas lopen met andere verenigingen. Daarom doen we dit zo. We hebben hier een goed en open gesprek over gehad in de ALV. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat wanneer vanwege de inflatie een te groot tekort op de begroting ontstaat, we voor het seizoen ‘23/’24 genoodzaakt zijn de contributie wel te verhogen. En als iemand de tegemoetkoming voor de hogere energierekening naar SVMM wil over maken is dat welkom! Er zijn al mensen die dat gaan doen. De contributies voor dit seizoen worden inmiddels geïnd. Dat blijkt de afgelopen jaren niet bij iedereen soepel te verlopen. We hopen op jullie medewerking. Als het financieel moeilijk op te brengen is, laat het ons weten, we gaan daar vertrouwelijk mee om en zoeken dan een oplossing. De prijzen in de kantine zullen overigens wel enigszins omhoog moeten. Gelet op de stijgende kosten van inkoop is dat onvermijdelijk.

  Een punt van heel andere orde. Er heeft zich onlangs een heel vervelend incident voorgedaan, waarin twee jeugdspelers van SVMM na de training op de Buurtsteeg beroofd zijn. U hebt er wellicht al van gehoord. De politie is bezig met de zaak. Dit herinnert ons eraan dat we veiligheid niet vanzelfsprekend kunnen nemen. Het betekent helaas dat alertheid is geboden. Zeker in het donker na een training buiten de bebouwde kom en met jeugdspelers. Heel erg vervelend is dit, in de eerste plaats voor de betrokkenen.

  Verder hebben we als bestuur nagedacht over de omgangsvormen bij SVMM. Bij een voetbalclub moeten we daar op letten. Bijvoorbeeld in het spel kunnen de emoties soms hoog oplopen. Het is zeker niet zo dat dit bij SVMM uit de hand loopt, maar het lijkt ons goed om iedereen nog eens helder eraan te herinneren hoe we het (vast allemaal) willen zien. Bij andere sporten is het bijvoorbeeld normaal om na een wedstrijd met de tegenstander samen bijeen te komen. Dat is geen verplichting, maar wel een mooi streven naar sportiviteit. Daarom de volgende omgangsregels (het zijn er logischerwijze 11):

  We respecteren elkaar. We respecteren de tegenstander. We respecteren de scheidsrechter. Dit betekent:

  1. We waarderen onze vrijwilligers, waaronder onze scheidsrechters, trainers, coaches, barpersoneel en leiders voor het werk dat ze doen voor SVMM in woord en daad.
  2. De scheidsrechter heeft gelijk, ook als hij geen gelijk heeft. Alleen de aanvoerder mag op een respectvolle wijze discussie met de scheidsrechter aangaan.
  3. Onze grensrechter is er ter ondersteuning van de scheidsrechter en niet als extra coach langs de lijn.
  4. Bij de senioren: als het qua sfeer past, kan je na afloop van de wedstrijd namens de club een drankje aanbieden aan het team van de tegenstander. Als het even kan drink je samen met de tegenstander een drankje. We delen immers dezelfde passie!
  5. Als er jeugd op het terrein is, wordt er op het hele terrein niet gerookt. Peuken ruim je zelf op.
  6. Je meldt je tijdig aan of af voor de wedstrijden en doet de afgesproken vrijwilligerstaken met een goed gemoed.
  7. Je betaalt je contributie zonder dralen. Als betaling van contributie moeilijk voor je is, kan daar in overleg met de penningmeester en op een vertrouwelijke manier een mouw aan gepast worden.
  8. We zijn zuinig op onze materialen, ruimen die goed op en zorgen dat deze compleet zijn (dit geldt onder meer voor de ballen).
  9. Hoewel we het niet kunnen verplichten, hechten we aan hygiëne en daarom stimuleren we het douchen na wedstrijden en trainingen. Daarbij zijn geen begeleiders aanwezig.
  10. We zorgen samen voor de goede sfeer bij SVMM. We hebben oog voor elkaar. Bij een voetbalclub komen verschillende mensen samen, hoe mooi is het om elkaar beter te leren kennen, snappen, waarderen en te ondersteunen.
  11. Als je klachten, opmerkingen of suggesties hebt, kan je je altijd bij een bestuurslid melden, wanneer gewenst kan je ook de vertrouwenspersoon benaderen. Dat is Paul van der Donk.

  Nogmaals, dit klinkt misschien voor jullie te bekend omdat je dit al zo doet, maar er zijn soms momenten waar het niet optimaal verloopt. Dat willen we voorkomen. Mooi is het nieuws dat er weer nieuwe vrijwilligers zich inzetten voor de club. Bijvoorbeeld Alfred Borgen bij de begeleiding van jeugdtrainers en Yulika van den Berg voor de coördinatie van kantinewerkzaamheden.

  Ten slotte, we kunnen gelukkig weer een nieuwjaarsborrel organiseren, samen met LTV Maarn en MHC Maarn, op zondag 8 januari van 16 tot 19 uur bij de LTV (Planetenbaan 1b). Iedereen is daarbij van harte welkom. Weet ons dus te vinden bij vragen, opmerkingen en suggesties. We spreken jullie graag!

  Met sportieve groet en natuurlijk fijne kerstdagen en een goed oud & nieuw gewenst.
  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  --------

  Nieuwsbrief 21 oktober

   

  Beste leden en betrokkenen van SVMM, een bericht van het bestuur over de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 9 november aanstaande, live in de kantine van SVMM om 20 uur. We nodigen u van harte uit.

  Bijgevoegd zijn de agenda en de stukken voor deze ALV. Hier te downloaden.

  Na ons mooie lustrum richten we ons weer volledig op doorontwikkeling van onze club. Er is genoeg te doen. We hebben een aantal prioriteiten voor de komende tijd  benoemd, die we graag bespreken. Specifiek agenderen we in de ALV ons onderzoek naar mogelijkheden voor verbreding van onze club (andere sporten betrekken), waar Jeroen Bergschneider, ons beoogd nieuwe bestuurslid, zich voor inzet.

  We vinden het belangrijk om de komende jaren de begroting sluitend te hebben. Gelet op de inflatie en de energiekosten, ontkomen we er daarom niet aan om de contributie en de prijzen in de kantine iets te verhogen. De verhogingen liggen in de orde van grootte van 5%. De precieze voorstellen worden in de financiële stukken en tijdens de ALV toegelicht en besloten. Natuurlijk proberen we allereerst ook de kosten verder te beperken en zoeken we naar andere hogere inkomsten, zoals vanuit sponsoring. We hebben de contributie een aantal jaren gelijk kunnen houden of (voor de jongste jeugd) kunnen verlagen, nu moeten we dus helaas iets omhoog. Als altijd geldt dat wanneer er problemen met de betaling zijn, we er op individuele basis in overleg een mouw aan kunnen passen.

  De agenda, de algemene rapportage over het seizoen 2021/2022 en de specifieke rapportages over dit seizoen van de jeugd en van de senioren zijn bijgevoegd. De financiële stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer, meldt u zich bij een bestuurslid wanneer u deze in wilt zien.

  De ALV is een moment om in alle openheid met elkaar het wel en wee van onze club te bespreken en uw reflectie te geven. Leden en betrokkenen zijn van harte welkom.

  Met sportieve groet, namens het bestuur,

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

   
 • Nieuwsupdate 26 augustus 2022

  Geachte leden en betrokkenen bij SVMM

  We staan weer voor een nieuw seizoen. Een goede reden om weer een bericht te sturen. We hopen natuurlijk dat we dit seizoen ongestoord zullen kunnen voortgaan en we kijken er naar uit! We hebben een mooi aantal teams, er is zelfs een vierde seniorenteam gevormd. Deze is gericht op spelers van 35+. Er is daarbij nog versterking en aanvulling welkom. Er is een flink aantal jeugdteams, maar versterking kunnen we ook daar natuurlijk gebruiken. Met de aanwas in onze dorpen hopen we daarop. We wensen iedereen een goed en sportief seizoen. Een aantal ontwikkelingen is verder het vermelden waard.

  We kijken terug op een bijzonder geslaagd lustrumfeest. Iconisch zou ik zeggen. Zonder gedoe of wanklank. Vrijwel alle activiteiten tijdens onze feestweek waren een succes. Ongelofelijk was de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ik ga die nu niet weer bij name bedanken, ik geloof dat ik dat bij sommigen al te vaak heb gedaan. Maar die dank is er! Ik weet zeker dat die dank namens jullie allemaal is. Heel bijzonder dat we dit als cluppie presteren.

  En nu in volle vaart door met de doorontwikkeling van SVMM. De focus is op de eerste plaats gericht op het voetballen. We hopen op een succesvol seizoen van onze teams. Op de eerste plaats van ons eerste elftal. Er is een mooie talentvolle selectie en goede begeleiding, we hopen op een snelle terugkeer naar de vierde klasse. We zijn blij met alle vrijwilligers bij de teams, waaronder de trainers en coaches die aan de slag gaan. Dat is het goud van onze vereniging. Veel vrijwilligers gaan door, we hebben er ook weer nieuwe (of oude bekende) namen bij zoals bijvoorbeeld Richard van Soestbergen, Olaf Kersbergen en  Arjan Blom. Richard volgt Sila Chotoe op als verzorger van de selectie. Daar zijn we blij mee. We gaan Sila wel missen, maar ik verwacht dat ze nog wel regelmatig bij ons langs komt.

  Natuurlijk zijn ook de sponsoren voor ons heel belangrijk. Mooi dat de sponsorverkiezingen tijdens het lustrum maar liefst het record-bedrag van 7500 Euro heeft opgeleverd. Dat geld kunnen we goed gebruiken. Onze dank aan deze sponsors is groot.

  We blijven alert en betrokken bij het “Doe Maarn mee” traject over accommodaties in onze dorpen. Het ziet er nu naar uit dat SVMM daarbij buiten schot blijft. Als dit zo is, kan er ook ruimte zijn voor andere sporten bij SVMM. We zijn immers een sportvereniging. Misschien kunnen we bijvoorbeeld met wielrennen en hardlopen iets betekenen. Onze locatie is natuurlijk prachtig. We gaan de opties verkennen. Ik heb daarbij binnenkort een (nadere) kennismakingsgesprek met onze nieuwe sportwethouder.

  Belangrijk is ook dat we een goed bestuur hebben om alles (mede) in goede banen te leiden. Ik ben erg blij dat Jeroen Bergschneider ook de gelederen van het bestuur zal versterken. Natuurlijk met instemming van de Algemene Ledenvergadering die we weer dit najaar willen houden. Daarover volgt later meer informatie, ook over zijn takenpakket.

  Er zijn ook leden gestopt. Om verschillende redenen.  Altijd jammer, we zullen ze missen. Een paar spelers gaat elders proberen verder te komen. We wensen ze er alle succes mee en weten uit ervaring dat er daarvan ook weer spelers terug komen. Een goede zaak! Ze zijn altijd welkom.

  Iemand die we ook gaan missen is Huub van Aerssen, de journalist van De Kaap die onverwacht is overleden. Regelmatig was hij bij ons en heeft hij een verslag van onze wedstrijden en activiteiten gemaakt. Een innemende man die altijd met plezier bij ons kwam. Daar zorgde Helmert wel voor! Het was verdrietig om te horen dat hij is overleden.

  Inmiddels wordt een raster aangebracht rond ons complex om de dassen tegen te houden. Hoe mooi het enerzijds is dat we dassen op ons terrein hebben – ze hebben immers onze clubkleuren - al die kuiltjes op de velden waren gevaarlijk. Fijn dat de gemeente dit zo snel oppakt. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Nu maar hopen dat ze wegblijven en dat we onze natuurgrasvelden weer mogen gebruiken. Door de droogte is dat een probleem, maar het is toch ook vreemd dat het zo ver is gekomen.

  Dus op naar een mooi nieuw seizoen. Weet ons te vinden bij vragen, opmerkingen en suggesties. We spreken jullie graag!

  Met sportieve groet,

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

 • Oproep recreantenteam

  Heb je zin om in een recreantenteam mee te voetballen of ken jij iemand die dit graag zou willen doen?
  Dit is je kans!
  Voor aankomend seizoen probeert SVMM een recreantenteam op te zetten. Er zijn al diverse gegadigden, maar het team is nog niet helemaal rond.
  Mocht je geïnteresseerd zijn en meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met:
  Jacob van den Essenburg 06-51152154
  of Max van der Pluijm 06-19604506

 • Nieuws

  9 februari is de Algemene ledenvergadering om 20 uur in de kantine.

  Alle leden en ouders van leden zijn welkom. Alle stukken en de agenda zijn per mail verzonden
  Lees meer>>

   

  ---

  Maarn, 22 december 2021,

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM. Een korte kerstgroet van het bestuur. We wensen iedereen van harte fijne kerstdagen en een gelukkig en sportief 2022! We kijken uit naar een mooi jaar, met veel voetbal en een spetterend lustrum. Bij alles geldt natuurlijk de voorwaarde dat de Corona-regels het toestaan. Dat blijft helaas een onzekerheid. We zijn daar wel klaar mee, maar het is niet anders. Ik kan alleen maar hopen dat we in 2022 weer gewoon ons ding kunnen doen!

  Inmiddels voeren we gesprekken over de trainersstaf voor het volgende seizoen. We hebben veel geluk met de grote kwaliteit die we nu in huis hebben. We hopen natuurlijk dat we dat ook voor het volgende seizoen kunnen vasthouden.

  We hebben als (uitgestelde) datum van onze ALV nu woensdag 9 februari geprikt. Hou deze datum svp aan. We hopen de ALV dan in onze kantine te kunnen houden. Als het niet anders kan, wordt het toch ook deze keer een online vergadering. We houden jullie op de hoogte.

  Wordt dus wederom vervolgd. Vragen, opmerkingen en suggesties blijven welkom (naar voorzitter@svmm.nl).

  Met sportieve groet, namens het bestuur

  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  Maarn, 18 november 2021,

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM. Jullie hebben op 9 november een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering op 24 november aanstaande. In de kantine van SVMM. Zoals bekend zijn er inmiddels nieuwe regels van kracht om de verspreiding van Corona tegen te gaan. Het is twijfelachtig of gelet op die regels een “live” ALV is toegestaan. Een online ALV – hoewel dat de vorige keer best goed ging – is ook niet wat we wensen. Gelet op de agenda en na even ruggenspraak met de gemeente gevoerd te hebben, is de conclusie van het bestuur dat we de ALV weer willen verplaatsen, naar begin 2022. Dus hetzelfde uitstel als de afgelopen keer. We hopen natuurlijk dat we de ALV dan wel “live” kunnen houden, anders wordt het weer een online sessie.

  Wordt dus vervolgd. Als hier vragen of opmerkingen over zijn, dan horen we dat graag (naar voorzitter@svmm.nl). Verder geldt natuurlijk de oproep om ons aan de Corona-regels te houden. Dat houdt onder meer in dat toeschouwers bij onze wedstrijden tijdelijk niet welkom zijn. Het is even niet anders.

  Met sportieve groet, namens het bestuur

  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  9 november 2021

  Geachte leden van SVMM, hierbij weer een bericht van het bestuur. De reden hiervoor is ditmaal de uitnodiging aan u om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op woensdag 24 november vanaf 20.00 uur in de kantine van SVMM.

  Per email zijn de stukken voor deze vergadering toegestuurd aan de leden en ouders van de jeugdleden. De financiële stukken liggen vanaf 10 november ter inzage in de bestuurskamer. Neem svp contact op met een bestuurder wanneer u deze wilt inzien. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen deze stukken worden toegelicht.

  We zijn in ieder geval verheugd dat we dit seizoen (tot nu toe) weer vrijwel als vanouds als voetbalclub kunnen functioneren. Financieel zijn we tot nu toe de corona-periode goed doorgekomen, met medewerking van iedereen. We kijken nu vooruit naar een goed vervolg van dit seizoen en naar ons naderende lustrum, ons 75 jarig bestaan. In de ALV zullen we ook aan het lustrum aandacht besteden, zoals we u ook zullen informeren over de stand van zaken rond accommodatie-discussies en “Doe Maarn Mee”. De ALV is een moment om in alle openheid met elkaar het wel en wee van onze club te bespreken en uw reflectie te geven. U bent van harte welkom.

  Met sportieve groet, namens het bestuur,
  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

   

  Nieuwsbrief 15 juli 2021

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM,

  Vlak voor de zomervakantie weer een bericht van het bestuur, om jullie op de hoogte te stellen van de stand van zaken.

  Het seizoen 2020/2021 is inmiddels afgerond. Een merkwaardig seizoen. Gelukkig hebben we aan het einde van het seizoen allemaal kunnen trainen en heeft de jeugd in het kader van de regio-cup een paar wedstijden kunnen spelen. Het hield niet over, maar het was in ieder geval wat! De clinic van FC Utrecht bij SVMM voor de jeugd was een succes. Het maximum aan inschrijvingen was snel bereikt. Helaas kon één groep wegens Corona-quarantaine niet meedoen, maar verder was het heel geslaagd. Leuk om te zien hoe goed en enthousiast Gert Kruys van FC Utrecht dat doet.

  Het nieuwe seizoen gaan we vol goede moed in. We zijn blij met de blijvende inzet van het grootste deel van onze trainers in het komende jaar. Enkele trainers zijn gestopt, waaronder Arjan Blom en Thomas Overbeek. Dat is een gemis. Gelukkig wil Arjan scheidsrechter zijn het komende seizoen en gaat Thomas weer bij ons voetballen. Dat is dan weer zeker een aanwinst. Het is mooi dat we komend seizoen een extra heren senioren elftal hebben. Eindelijk een vierde elftal! Het is jammer dat MO-19 niet verder kan gaan, omdat er hiervoor niet voldoende leden meer zijn, ondanks verwoede pogingen om extra leden te trekken. Soms is het niet anders. We zullen ze missen! Verder is de teamindeling bij de jeugd inmiddels verricht. Dat is altijd een puzzel. Complimenten voor degenen die dit gedaan hebben en voor de flexibiliteit die dit soms vraagt.

  Het komende seizoen wordt een lustrumseizoen. Dat hebben we al eerder benoemd. We willen er iets moois van maken. Plannen worden inmiddels gesmeed. Hier horen jullie natuurlijk tijdig meer over. Een belangrijke aanwinst is dat Timo Leget en Joyce Werkman het bestuur gaan versterken. De precieze taken spreken we nog af, maar we zijn erg blij met hun inzet. Zeker in het lustrumjaar is dat belangrijk. Leonoor Kinnegen heeft inmiddels haar functie van secretaris beëindigd, na dit nog een jaar verlengd te hebben. Leonoor is zo iemand die op de achtergrond goed werk verricht. Zo heeft Leonoor onder meer zich bezig gehouden met de contracten voor het schoonmaken. Carla van Beek heeft dit seizoen voor ons met passie schoon gemaakt. Nu gaat het bedrijf van Freddie Ploeg dit voor ons doen. Ook hij doet dat met een hart voor SVMM. Ik vind dat oprecht iets moois. Dat brengt me ook weer tot de oproep: hou er rekening mee wie onze sponsors zijn!

  Over sponsoring, we gaan in augustus met een groepje mensen nadenken over sponsoring in het komend lustrumjaar. De sponsor-loterij aan het begin van het seizoen zal als hoofdprijs niet het logo op de shirts van het eerste elftal zijn, die zijn afgelopen seizoen natuurlijk nauwelijks gebruikt. We denken na over andere prijzen. Nadere informatie volgt.

  Nu maar hopen dat we de Corona-varianten goed onder de duim houden en dat we full swing het nieuwe seizoen kunnen starten. Maar daarvoor natuurlijk iedereen van harte een fijne vakantie toegewenst!

  Namens het hele bestuur

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

   

  ---

   

  28 juni: Oproep Doe Maarn Mee!

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM.
  Er wordt nu in het traject “Doe Maarn Mee” nagedacht over de toekomst van de voorzieningen in Maarn en Maarsbergen. Een thema daarbij is de sport. Aanstaande dinsdag, 29 juni, staat het thema sport in het middelpunt, maar iedereen heeft de kans op tot 7 juli je mening, dromen en ideeën door te geven, ook over de sport. Zie hiervoor de website van “Doe Maarn Mee”. Voor de toekomst van de (sport)voorzieningen en voor SVMM is belangrijk dat er input komt vanuit onze dorpen en vanuit de leden. Ook naar de voorzieningen voor SVMM wordt gekeken. De oproep is dus om mee te doen!

  https://doemaarnmee.nl/

  Met sportieve groeten,
  Het Bestuur van SVMM

   

   ---

   

  Nieuws 18 mei 2021

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM,

  We hebben als bestuur in de Corona-tijden verschillende berichten naar jullie gestuurd. Dit doen we om de stand van zaken en de aanpak toe te lichten. Het is weer tijd om jullie hiervan op de hoogte te stellen, daarom dit bericht.

  Als eerste geldt natuurlijk nogmaals de verzuchting dat het allemaal lang duurt. Daar is weinig aan te doen. We volgen gewoon de regels, maar we snakken allemaal naar het moment dat er meer kan. Gelukkig is er sprake van positieve ontwikkelingen. Nog niet duidelijk is wat er allemaal op korte termijn kan en mag. Ik kan gelukkig een paar zaken melden. Eerst is het echter goed om even stil te staan bij het feit dat Corona ook sommigen van ons, leden en betrokkenen bij SVMM, hard heeft geraakt. Daarbij denk ik onder meer aan René Gadella. Dat is zoals bekend één van die mensen waar SVMM op bouwt. Gelukkig gaat het inmiddels beter met hem. Zo wensen we hem en natuurlijk iedereen die te maken heeft (gehad) met dit vervelende virus alle goeds.

  Positief is dus dat er meer kan. De trainingsmogelijkheden zijn verruimd. We hopen natuurlijk dat er nog iets van een regio-cup mogelijk is voor we dit seizoen afsluiten. Dat lijkt nu erg onzeker, maar ik heb goede hoop dat we ten minste onze toernooien kunnen organiseren. Mooi nieuws is dat op 29 mei voor jeugdleden van 7 tot en met 13 jaar er bij SVMM een clinic door FC Utrecht wordt gegeven van 13.30 tot 15.45 uur, onder leiding van Gert Kruys, welbekend oud speler van FC Utrecht. Het wordt een mooie happening, dat is verzekerd. We houden ons ook daarbij aan de Corona-regels. Daarom mogen ouders er niet bij zijn. We zullen wel opnames maken van deze clinic, zodat ouders kunnen zien wat ze missen. Deelname kost 10 Euro. Dat lijkt heel wat, maar een groter bedrag wordt door anderen bekostigd, met name door de Club van 100. Waarvoor dank. Onderdeel van het pakket is dat je twee kaartjes voor een wedstijd van FC Utrecht krijgt. Dus volgens mij is het een koopje en een welkom verzetje in deze tijden waar er weinig kan. (inschrijving is inmiddels VOL)

  Mogelijk kan ook het terras binnenkort weer geopend worden. Daarvoor gelden dan wel strikte regels. We denken er nu over na hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. We vragen bij voorbaat jullie medewerking om dit mogelijk te maken. Informatie hierover volgt.

  Verder komt het lustrum van SVMM in 2022 nu snel naderbij. De voorbereiding hiervan heeft begrijpelijkerwijs een wat tragere start gekend door de Corona, maar inmiddels wordt de voorbereiding ferm ter hand genomen en zijn er al mooie ideeën. Er zijn werkgroepen gevormd om dit verder op te pakken.

  Daarmee kom ik tot de afdeling verdere uitnodigingen:

  - als je mee wilt denken of doen aan de voorbereidingen van het Lustrum van SVMM, laat het weten;

  - als je voor SVMM mee wilt denken bij de discussies over de toekomst van de sportaccommodaties in Maarn en Maarsbergen, laat het weten (we hebben hiervoor al een paar gegadigden, maar we kunnen meer inbreng zeker gebruiken);

  - met ingang van het nieuwe seizoen hebben we een nieuwe secretaris nodig. Leonoor Kinnegen heeft haar werkzaamheden nog even verlengd (waarvoor dank!), maar we zoeken dus een nieuwe secretaris. Als je interesse hebt of hierover meer wilt weten, laat het weten.

  Reacties kan je doorgeven aan mij, voorzitter@SVMM.nl of 0628887616. Ook voor elke vraag of suggestie, schroom niet me te benaderen.

  We hopen weer snel die levendige en fijne voetbalclub te zijn die we waren. Hopelijk tot snel!

  Met sportieve groet en namens het hele bestuur,

  Gerd de Kruif
  Voorzitter SVMM

 • Nieuwsbrief augustus 2020

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM. 

  Bij aanvang van het nieuwe seizoen weer een bericht van het bestuur. Het vorige bericht dateerde van 7 juli. Ik hoop natuurlijk dat iedereen een goede vakantieperiode heeft gehad, of die nu thuis is gebleven of weg is gegaan. We merken dat iedereen staat te trappelen om weer aan de slag te gaan. De bekerwedstrijden beginnen dit weekeinde. We hebben er zin in! 

  De reden om voor de start van het seizoen weer een bericht te schrijven heeft natuurlijk te maken met Corona/Covid 19. We vinden het belangrijk dat we voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Daar zijn we simpel in. Daar hebben we de overheid voor. We hebben wel ieders medewerking nodig om aan die regels te kunnen voldoen. We leven gelukkig niet in een samenleving waarin we strak en rigide kunnen opleggen en uitvoeren hoe iedereen zich gedraagt. Dat werkt niet. Maar dat betekent wel dat het nodig is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We merken dat het lastig is. In de vriendschappelijke wedstrijd van het 1ste tegen DEV op 20 augustus, bleek dat – uit enthousiasme om elkaar te zien en mee te leven – de regels toch dreigen te worden vergeten. Laten we erop letten dat we voldoen aan de regels en elkaar eraan herinneren. Het is echt nodig! We moeten het samen doen. Van het bestuur mogen jullie natuurlijk verwachten dat we de juiste voorzieningen treffen. Wij zullen het aanspreken ook niet laten.

  Concreet zijn de belangrijkste regels:

  - kom niet als je klachten hebt

  - hou anderhalve meter afstand (behalve bij duels in een wedstrijd natuurlijk)

  - geef bij binnenkomst in de kantine je contactgegevens door, wij gaan zorgvuldig met die informatie om

  - volg de looproute in de kantine

  - ga in de kantine en het terras zitten op de aangewezen plaatsen

  - ga niet schreeuwen of zingen langs de kant

  - boven de 18: maximaal 9 mensen tegelijk in de kleedkamer en 3 tegelijk douchen

  - hou je aan de aanwijzingen bij een bezoek aan andere verenigingen (als je met elkaar in een auto van en naar een uitwedstrijd gaat en je bent 13 jaar of ouder, wordt het gebruik van een mondkapje geadviseerd)

  Als we daaraan voldoen, kunnen we ons richten op dat mooie voetballen, waar onze passie ligt. 

  Verder nog twee punten waarvoor wij jullie aandacht vragen:

  - Op 5 september is de sponsorbijeenkomst, vanaf 16.30 uur (na de wedstrijd van het 1ste) waarop we natuurlijk ook aan de COVID-regels gaan voldoen. Zie hiervoor de flyer op de site en facebook. Aanmelding is verplicht.

  - We zijn van plan om op 14 oktober onze jaarlijkse ALV te houden. Ook dit keer willen we daarin gerichte aandacht besteden aan een paar onderwerpen, in elk geval aan de plannen voor nieuwe voorzieningen in Maarn/Maarsbergen (“doe Maar(n) mee”), maar wellicht ook aan de voorbereiding op het 75 jarig bestaan van SVMM en de plannen voor verdere ontwikkeling van het jeugdwerk. Voor velen dus wel degelijk interessant! Reserveer de datum alvast.

  Laten we er samen weer een mooi seizoen van maken!

  Namens het bestuur met sportieve groet, 

   

  Gerd de Kruif, 

  voorzitter

 • Nieuwsbrief 7 juli 2020

  Beste leden van SVMM,

  We hebben in de afgelopen periode verschillende berichten naar u gestuurd in verband met de Corona-maatregelen. Het laatste bericht was van 18 mei jongstleden. Op de valreep voor de zomervakantie hierbij nog een bericht aan u. We hopen natuurlijk dat dit ons laatste bericht in verband met Corona zal zijn!

  Een paar punten wil ik u noemen:

  • Inmiddels wordt er gelukkig al weer even getraind. Daar zijn we blij mee. Eerst moest voor de ouderen nog rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand-regel, maar dat geldt voor de trainingen nu niet meer. Het algemene beeld is dat iedereen zich goed aan de afspraken heeft gehouden. Dat is heel goed, dank daarvoor!
  • Het is mooi dat we ook andere sportievelingen een plaats kunnen geven bij SVMM. Zo houden Blomdance en Maarnwijzer tijdelijk hun sessies bij ons, natuurlijk onder alle geldende voorwaarden.
  • De kantine mag inmiddels open en we kunnen elkaar ontmoeten, mits we ons aan de regels houden. Hierdoor en omdat onderlinge wedstrijden weer mogelijk zijn, willen we dit bijzondere jaar leuk en gezamenlijk afsluiten. Daarom hebben we zaterdag 11 juli, ofwel aanstaande zaterdag, een dag waarop we onderling kunnen voetballen en elkaar ontmoeten. Ook anderen, ouders en begeleiders, zijn van harte welkom. Zo kunnen we elkaar nog even zien en spreken voor de vakantie. Er is een indeling in leeftijd-categorieën gemaakt, waarvoor een bepaald tijdblok is gereserveerd. Daarmee verwachten we de opkomst overzichtelijk en verantwoord te houden. Via de leiders zijn de tijden gecommuniceerd. In grove lijnen is de indeling: van 9 tot 11 de jonge jeugd, van 11.30 tot 13.30 de oudere jeugd (“bovenbouw” vanaf JO13) en van 13.30 tot 16 uur de MO/JO 19 en de senioren. We hopen u te zien! 
  • Op de 11e is er waarschijnlijk de mogelijkheid om meer informatie te ontvangen van het deltafiber-netwerk voor glasvezel in Maarn en Maarsbergen. Als u daarvoor wilt intekenen en dat doet via de link van de hun lokale partner, ontvangt SVMM een financiële bijdrage zonder extra kosten voor u. De afweging om mee te doen is vanzelfsprekend geheel aan u. Het is verder een particulier initiatief. Niet wachten tot zaterdag en direct inschrijven? De inschrijflink is https://www.bjcomputers.nl/c-5313516/glasvezel/
  • Na de zomervakantie beginnen we weer snel met de trainingen. Informatie daarover volgt. De technische commissie coördineert. Dan zal ook snel de sponsor-loterij plaatsvinden (hopelijk tijdens een leuke gezamenlijke seizoens-opening), want die hebben we in de afgelopen periode gemist. Ook hierover volgt nadere informatie.
  • We hebben u eerder gemeld over de financiële situatie. We missen weliswaar inkomsten van de kantine, maar onze penningmeester heeft met grote vasthoudendheid verschillende steunfondsen benaderd en tot positieve besluiten kunnen brengen. Financieel kunnen we de situatie aan. Dat kan natuurlijk anders worden als er in het komende seizoen onverhoopt weer extra maatregelen nodig zouden zijn. Daar gaan we niet van uit.
  • Inmiddels hebben we twee mensen bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Gert Jan Alberts als bestuurslid technische zaken (jeugd) – dit was een vacature - en Karin Nauta als secretaris (opvolgster van Leonoor Kinnegen). Beide draaien al mee. We mogen daar erg blij mee zijn. Natuurlijk moet dit nog in een ALV officieel besloten worden. Afhankelijk van de situatie verwachten we nu dat de jaarlijkse ALV in oktober kan plaatsvinden.

  Voor zover deze “update”. Commentaar en suggesties blijven welkom. Schroom niet om ons te benaderen. We hopen u/jullie te zien aanstaande zaterdag. En voor daarna een fijne zomervakantie! 

  Met sportieve groet, namens het bestuur

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

 • Corona nieuws update

  18 mei

  Beste leden van SVMM,
  Na ons laatste bericht van 1 mei jongstleden, weer een bericht met het laatste nieuws rond Corona en SVMM. Met natuurlijk ook nu op de eerste plaats de wens dat het iedereen goed gaat.

  Trainingen

  Sinds 5 mei wordt er weer getraind door de jeugd. Niet alleen door de jeugd tot en met 12 jaar, maar ook door de jeugd tussen 13 en 19 jaar (op anderhalve meter afstand van elkaar). Sinds 12 mei trainen ook de senioren weer (op anderhalve meter afstand van elkaar). Dat laatste was sneller dan we hadden verwacht, een aangename verassing. Het is mooi om het enthousiasme te zien. We zien ook dat de Corona-regels in het algemeen goed worden gevolgd. Dat is belangrijk! Voor ons allen. Daarnaast hebben we ook al handhavers langs gehad. Ze waren tevreden over onze aanpak, maar de gemeente is dus alert op onze uitvoering. Laten we ervoor zorgen dat het goed blijft gaan.

  De trainingsfrequentie gaat misschien desgewenst omhoog. We overwegen ook om dit seizoen de zomerpauze in te korten. Bijvoorbeeld door langer door te gaan met de trainingen dan andere jaren. In onze regio begint de zomervakantie medio juli. Het lijkt ons in deze tijden gezond als we langer kunnen trainen. Ook wordt tijdig na de zomervakantie gestart met de trainingen. Nieuws hierover volgt. Het zal maatwerk zijn. De technische commissie coördineert. Dit vraagt ook een extra inzet van trainers.

  Wedstrijden zijn voorlopig niet toegestaan en ook de kantine moet nog dicht blijven. We volgen de regels van de overheid en zijn met jullie nieuwsgierig wanneer er meer kan.  

  Financiën

  In ons bericht van 23 april deden we een “voorwaarschuwing” dat we misschien een maand de maandelijkse vrijwilligersvergoedingen niet zullen betalen. We willen namelijk niet substantieel interen op ons vermogen. De laatste cijfers betrekken we daarbij. Hoewel we nu nog niet alles weten, is het beeld inmiddels duidelijk genoeg voor ons. We hebben al enkele vergoedingen en kortingen gekregen. We zitten scherp achter alle mogelijkheden daarvoor aan. We hebben ook met het bestuur van de stichting gesproken (de beheerder van de accommodatie, we betalen aan de stichting voor huur en onderhoud). We zijn tot de conclusie gekomen dat het nu niet nodig is om de vrijwilligersvergoedingen een maand in te houden. De reguliere vergoedingen en betalingen gaan dit seizoen dus gewoon door als gepland. We zien op dit moment genoeg perspectief om dit seizoen financieel goed af te sluiten. We waarderen natuurlijk de inzet van onze vrijwilligers en contractanten zeer en nemen daarom ook liever geen ander besluit. Zoals hiervoor gemeld, vragen we van een aantal vrijwilligers in de zomer misschien een paar weken meer inzet. Daarvoor betalen we dan geen vergoeding. We hopen en verwachten dan hun medewerking daarin. 

  We kunnen dit besluit nu verantwoord nemen. De situatie kan aan het begin van het nieuwe seizoen natuurlijk veranderen, afhankelijk van Corona. Mocht het nodig zijn, zullen we dan weer nadenken over manieren van financiering en bezuiniging. Dat zien we dan. Het wordt dan trouwens een mooi seizoen in aanloop naar ons lustrum in 2022, wanneer SVMM 75 jaar bestaat. Dat is iets moois om naar uit te kijken.

  Commentaar en suggesties blijven welkom. Schroom niet om ons te benaderen.

  Met sportieve groet, namens het bestuur
  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  8 mei
  Vanaf 11 mei mogen ook de senioren weer trainen. 
  Bekijk hier het actuele trainingsschema

  Tot 1 september zijn er geen wedstrijden en geen toernooien.

   

  1 mei 2020

  Beste leden van SVMM,

  Na ons laatste bericht van 23 april jongstleden, zoals beloofd nu extra informatie over de trainingen van de jeugd. We zijn erg blij dat er door de jeugd weer getraind kan worden! Vanaf 5 mei beginnen we voor alle jeugdelftallen. De technische commissie heeft hard aan de voorbereiding gewerkt en we zijn blij dat de trainers staan te trappelen om aan de slag gaan.  

  Jullie begrijpen dat dit alleen kan gebeuren onder strikte voorwaarden en met duidelijke regels. Dat is wat de overheid, waaronder de gemeente, van ons eist. Het is natuurlijk ook in ons aller belang dat we ons hieraan houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we moeten schuiven in trainingstijden. We willen voorlopig voorkomen dat er gelijktijdig door verschillende teams wordt getraind. Een schema met aangepaste trainingstijden is bijgevoegd. Natuurlijk wordt deze informatie ook via de trainers en coaches van de betreffende teams gedeeld.

  Daarnaast zijn er nog drie documenten bijgevoegd die voor jullie belangrijk zijn. Neem daar secuur kennis van! Het gaat om protocollen die zijn gemaakt door NOC/NSF en die door de KNVB zijn toegespitst op het voetballen. Deze zijn voor ouders, spelers en trainers. Deze protocollen zijn voor ons het uitgangspunt voor onze aanpak. Ze zijn overzichtelijk en duidelijk.

  Alle punten daarin zijn belangrijk. Enkele punten daaruit:

  • Bespreek met uw kinderen de noodzaak van een veilige en hygiënische gang van zaken. 
  • Druk ze op het hart dat ze de aanwijzingen van de trainers volgen. 
  • Het terrein van SVMM is alleen toegankelijk voor de jeugd en de trainers en begeleiders op de trainingstijden. Verder is het terrein gesloten. Dit is voor sommigen misschien teleurstellend, dit is echter conform het protocol en de gemeente is hier strikt in.
  • Kom als speler niet eerder dan 10 minuten van tevoren en ga na afloop gelijk weer naar huis.
  • Bij gezondheidsklachten niet komen.
  • Vooraf handen wassen met desinfecteermiddel (wij zorgen ervoor dat deze voorhanden is).
  • Raak de bal zo min mogelijk met de handen aan.

  En zo is er meer! 

  Er kunnen ook enkele jongeren mee gaan doen die niet lid zijn van SVMM. De overheid, waaronder de gemeente, vindt belangrijk dat dit kan. Wij bieden deze gelegenheid, waarbij we ook de vinger aan de pols houden hoe dit gaat. 

  We hadden overigens ook nog voor de jeugdteams een aantal toernooien georganiseerd en in het verschiet. Het is echter niet meer reëel om te verwachten dat dit voor de zomer nog kan, we hebben hierover ook nog even contact gehad met de KNVB. De toernooien tot de zomer gaan helaas niet door. 

  Tot slot. Er kunnen aanpassingen op korte termijn nodig zijn. We vragen dan hiervoor jullie begrip. We doen er alles aan om de trainingen een veilig succes te maken.

  Met sportieve groet, 
  Namens het bestuur en namens de technische commissie
  Gerd de Kruif en Gert-Jan Alberts.

  Download:
  KNVB-SVMM-jeugdprotocol voor ouders
  KNVB-SVMM-jeugdprotocol voor spelers
  KNVB-SVMM-jeugdprotocol voor trainers

  Trainingstijden jeugdteams vanaf 5 mei

   

  ---

  23 april 2020

  Beste leden van SVMM,

  Na ons laatste bericht van 2 april en na besluitvorming van de overheid afgelopen dinsdag, weer een bericht van het bestuur. Ook nu natuurlijk allereerst iedereen alle goeds en gezondheid toegewenst! 

  Er zijn een paar zaken die we met jullie willen delen.

  Zoals bekend mag de jeugd tot en met 12 jaar vanaf 29 april weer trainen. Daar zijn we blij mee. Dat willen we gaan regelen. Onze technische commissie is hard bezig om dit op poten te krijgen. We mikken op 5 mei om weer te beginnen.

  De jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag gaan trainen op anderhalve meter afstand van elkaar. Dat is ingewikkelder. Dat vraagt meer voorbereiding, maar natuurlijk zijn we ook blij dat ze iets kunnen doen. Dat willen we ook gaan regelen. Ook daar is onze technische commissie hard mee bezig. Er wordt geïnventariseerd hoe we dit kunnen inrichten, in samenspraak met de trainers. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 11 mei. 

  Het starten van de trainingen kan natuurlijk alleen als we ons allemaal aan de spelregels houden zoals de overheid die stelt. De voorbereidingen van de technische commissie zijn erop gericht om hieraan zo goed mogelijk te kunnen voldoen. Daarom wordt bijvoorbeeld gekeken naar de trainingstijden en de indeling in het veld. Berichten over de trainingen voor betrokkenen volgen snel.

  Een aantal spelregels geldt dan natuurlijk voor iedereen: houdt je bij brengen en halen aan de anderhalve meter afstand, breng je kind snel en haal je kind snel op, blijf niet hangen. Als er sprake is van ziekteverschijnselen, niet komen. Dat geldt voor kinderen, ouders en trainers. Zie hiervoor de aanwijzingen van het RIVM.

  Boven de 18, voor de senioren, is trainen nog niet mogelijk. De kantine blijft dicht. Kleedkamers blijven dicht. Het ziet er nu niet naar uit dat er voor de zomervakantie veel kan gebeuren wat betreft grotere evenementen. Dat vinden we heel vervelend, want we dachten misschien nog een paar dingen te kunnen organiseren, maar we volgen natuurlijk hierin de aanwijzingen van de overheid. 

  Het kan zijn dat, nu de competitie voortijdig voorbij is, het voetballen voor sommigen wat op afstand is geraakt. We hopen van harte dat veel spelers, trainers en coaches doorgaan het komende seizoen. En dat we het komende seizoen met onversneden enthousiasme kunnen beginnen! De technische commissie is in elk geval al druk bezig met de voorbereiding van de teamindelingen. Ook daarover komt binnenkort nieuws.

  Zoals eerder aangegeven is de financiële dimensie ook belangrijk. We maken gebruik van alle mogelijkheden voor vergoeding en kostenbesparing. Feit is echter dat we even geen kantine-inkomsten hebben en het wordt een uitdaging om de beoogde inkomsten uit sponsoring te behalen. Een deel van onze sponsoren zit natuurlijk ook in een moeilijke situatie. Daar moeten we oog voor hebben. Jullie weten wie het zijn, schroom niet om gebruik te maken van de diensten van onze sponsoren. Zij hebben een hart voor ons, wij voor hen! 

  We zijn als bestuur van mening dat we dit jaar geen winst hoeven te boeken, maar substantieel interen in ons vermogen willen we ook niet. De berekeningen worden daarvoor gemaakt, waarbij we de laatste cijfers willen betrekken. De voorwaarschuwing willen we al wel geven, dat we mogelijk de vrijwilligersvergoedingen voor 1 maand niet zullen betalen. Daarbij gaan we ook in gesprek met onze contractanten voor een passende en evenredige vermindering. Overweging daarbij is dat we natuurlijk al feitelijk ruim een maand geen activiteiten hebben. Een inhouding voor 1 maand is, hoe vervelend ook, relatief bescheiden. We vormen samen de club, dus we moeten misschien dit offer van jullie vragen. Definitieve besluitvorming hierover volgt dus nog, waarbij we dan hopen op jullie begrip. Nieuws hierover volgt.

  Vragen en suggesties zijn van harte welkom. Zowel in praktische als in financiële zin is dit ook voor het bestuur een nieuwe situatie en alle hulp is meegenomen. We zijn in elk geval blij dat er voor onze jeugd weer iets kan gebeuren en we hopen dat we allemaal na 20 mei nog een enigszins gezellig en sportief einde van het seizoen kunnen hebben!

  Met sportieve groet 

  Namens het bestuur 

  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  --- 

  2 april 2020

  Beste leden van SVMM,

  Een update van het bestuur. Het zijn bizarre tijden die we doormaken met Corona. De consequenties zijn groot en vervelend. We hopen natuurlijk op de eerste plaats dat de gevolgen van Corona beperkter zullen zijn dan we nu vrezen en dat het niet te lang duurt. We wensen jullie alle goeds en gezondheid in deze nare periode! 

  Alles is natuurlijk relatief, maar voor ons gezamenlijk is een vervelende consequentie dat voetballen, trainen en alle sociale vermaak daar omheen een tijd niet mogelijk zijn. Ook dat is slikken. We weten nu sinds afgelopen maandag dat de competitie dit jaar niet wordt afgerond. Maar we weten nog niet alles. We weten bijvoorbeeld nog niet wanneer we weer mogen trainen en of we in juni nog toernooien en bijeenkomsten kunnen organiseren. Er zijn dus nog zaken onduidelijk. Dit is dan ook een tussenbericht van ons.  

  Zoals jullie zullen begrijpen, zijn ook onze inkomsten en uitgaven nu niet in evenwicht. Dat kan niet te lang zo voortduren. Onze toekomst moeten we garanderen. Daar staan we als bestuur voor aan de lat, maar we vormen natuurlijk samen onze vereniging. De andere kant is dat we geen overreactie willen geven. Onze vereniging staat er op dit moment financieel relatief goed voor. Onze afdracht aan de KNVB wordt naar verwachting tijdelijk opgeschort en we zoeken ook op andere manieren naar kostenbesparingen, bijvoorbeeld voor de schoonmaak en voorraden van de kantine. We zullen natuurlijk ook gebruik maken van eventuele mogelijkheden voor compensatie door de overheid. Daar zijn we alert op. Daarom willen we vooralsnog bestaande afspraken rond vergoedingen en contributies gestand doen. Als we dit seizoen helemaal geen trainingen, activiteiten en toernooien meer kunnen houden, kan de afweging anders worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we bestaande vrijwilligersvergoedingen tijdelijk stop moeten gaan zetten. We hopen dat het niet hoeft en we hopen dan op jullie begrip! We houden de vinger aan de pols. We houden jullie op de hoogte. Vragen en suggesties horen we graag. 

  We hopen dat er snel meer duidelijk wordt.

  Met sportieve groet, namens het bestuur,

  Gerd de Kruif
  Voorzitter SVMM

   

  --- 

  12 maart 2020

  Beste (ouders van) leden,

  Jullie zijn natuurlijk allemaal op de hoogte van het nieuws over het Corona-virus. 

  Het zal jullie niet verbazen dat we de aanwijzingen van de overheid en van de KNVB volgen. Dit betekent dat er tot en met 31 maart geen wedstrijden, geen trainingen en geen activiteiten van SVMM doorgang kunnen vinden. Dat is vervelend, maar het is niet anders. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

  Met natuurlijk nog altijd sportieve groet!
  Gerd de Kruif
  Voorzitter SVMM

   

 • Nieuws najaar 2019

  Nieuwsbrief december 2019:
  Over onze kampioenen, de nieuwe voorzitter, de nieuwjaarsreceptie en vacatures!

  Lees hier de nieuwsbrief (PDF)

   

  30 september was de Algemene Leden Vergadering 2019.
  Met een redelijke opkomst was het een geslaagde avond.

  Veel werk zat in de voorbereiding: jaarverslagen, financiele jaarrekening en de kascontrole door de commissie bestaande uit Maurice Smit en Eelco Wolting. De penningmeester heeft er veel werk aan gehad om alles netjes in orde te maken. De vragen van de leden waren zorgvuldig en de antwoorden naar tevredenheid. Daarmee werd aan het bestuur decharge verleend voor het afgelopen boekjaar. 

  Ruim tijd werd er genomen voor een brainstorm over nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten: het naderende 75-jarig jubileum, de schoonmaak, het vrouwenvoetbal, scheidsrechters, het Maarnse MFA initiatief en de mogelijke accommodatie ontwikkeling op het sportpark aan de Buurtsteeg passeerden de revue. 

  Aan het einde van de avond was er de overdracht van de voorzittershamer aan Gerd de Kruif. Er waren warme woorden voor de aftredend voorzitter Dennis van Ravenswaaij en een enthousiaste introductie van de nieuwe. Traditiegetrouw werd de avond met een drankje aan de bar afgesloten.

   

 • JVTC certificaten uitgereikt

  Op 1 februari 2019 heeft onze Hoofd Opleidingen Arnoud Eekhof maar liefst 10 certificaten uitgereikt aan jeugdspelers die de JVTC cursus (De Jeugd Voetbal Trainer Coach)hebben gevold. We zijn trots op het werk dat Arnoud doet en ook op zo’n grote groep jeugdspelers die zo serieus bezig is om trainingen te verzorgen! 
  Dit jaar is de JVTC cursus mede tot stand gekomen met de KNVB. 
  Leer meer op KNVB.nl

 • SVMM verhoogt per 1-1-2019 de kantineprijzen

  De redenen hiervoor zijn er drie.

  Stijging BTW tarief
  SVMM maakt geen gebruik van het lage en hoge BTW tarief, maar van een zogenaamde kantineforfait voor sportverenigingen. Dit wordt in de regel het mixtarief genoemd. Dit BTW tarief is verhoogd van 11,5% naar 13%; Dat betekent dat wij over alle consumpties (alcohol, non-alcohol en food) een hoger BTW percentage (13% ipv 11,5%) moeten gaan afdragen.(Deze stijging komt door de stijging van het lage BTW. Dat tarief is per 1 januari van 6% naar 9% verhoogd. Frisdrank, koffie en alle artikelen van de snackcorner/keuken vallen onder dit lage tarief. Alle alcoholische dranken vallen onder het hoge BTW tarief,wat op 21% blijft staan);

  Stijging inkoopkosten
  Onze twee grote leveranciers (Amstel/Sligro en INBEV) hebben de afgelopen drie jaar de prijzen regelmatig verhoogd en hebben voor 2019 opnieuw (forse) prijsverhogingen aangekondigd;

  Verhouding inkoop vs verkoop
  SVMM heeft als doelstelling dat de verkoop van alle artikelen gemiddeld het dubbele is van de inkoop. Onder aan de streep moet dat een netto resultaat van 50% opleveren. De afgelopen twee jaar is de verhouding inkoop vs verkoop echter dusdanig verslechterd, als gevolg van de stijging van de inkoopkosten en het gelijk houden van de verkoopprijzen dat het netto resultaat onder deze 50% uitgekomen is.

 • Nieuwe kleding SVMM 1

  Afgelopen zaterdag, 13 oktober, heeft SVMM 1, voor de wedstrijd tegen Voorwaarts, officieel de nieuwe wedstrijdkleding in gebruik genomen.

  Hierbij werd sponsor Sila Chotoe van Massagepraktijk Amerongen en tevens verzorgster van SVMM in het zonnetje gezet door voorzitter Dennis van Ravenswaaij.
  Omdat Sila inmiddels al 4 jaar verzorgster is en zij nu dankzij de sponsorloterij hoofdsponsor is geworden, heeft zij de heren van SVMM een mobiele geluidsinstallatie cadeau gedaan.

  Na de wedstrijd heeft SVMM 1 ook officieel de trainingspakken in ontvangst genomen welke gesponsord worden door Hennie Doornkamp van Doornkamp Elektrotechniek uit Woudenberg.
  De trainingspakken en kleding zullen gebruikt worden tijdens de wekelijkse trainingen van SVMM 1.

  Namens de spelers, staf en het bestuur van SVMM willen wij beide sponsoren graag bedanken voor hun bijdrage!

  SVMM1
 • Algemene Ledenvergadering op 24 september

  Op maandag 24 september 2018 zijn alle leden van SVMM, ouders van leden en kader, van harte welkom op de Algemene ledenvergadering(ALV). Inloop vanaf 20.00 uur in de kantine van SVMM, start om 20.30 uur

  De opzet van de bijeenkomst is deze keer iets anders dan de voorbije jaren. Uiteraard zullen we korte toelichtingen geven en ingaan op vragen die worden gesteld op basis van de aangeleverde (financiële) stukken. Een paar formele punten dienen de revue te passeren, maar we willen de avond vooral een informeel karakter geven met een open dialoog. Dus niet meer verslagen voordragen, wel veel ruimte voor ideeën, opmerkingen, suggesties van leden. En uiteraard afsluiten met een drankje. 

  We hopen dat deze opzet bijdraagt aan een warme inloop en vruchtbare input. 

  Per email hebben alle leden de notulen van de vorige ALV en jaarverslag ontvangen. Het financiële verslag ligt vanaf deze week in de bestuurskamer ter inzage en een half uur voor aanvang op de 24ste. Dus vanaf 20 uur.  

 • Het afgelopen seizoen van SVMM in cijfers

  Alle reguliere competitiewedstrijden in het seizoen 2017/'18 zijn gespeeld. Een seizoen vol met hoogte- en dieptepunten. Met mooie verhalen, kampioenen, debutanten en records. Tijd om de balans op te maken! Het afgelopen seizoen werden er in het land maar liefst 698.065 bij de KNVB geregistreerde amateurvoetbalwedstrijden gespeeld. In al die wedstrijden werd 4.954.651gescoord, een gemiddelde van 7,1 doelpunten per wedstrijd! Benieuwd naar het voetbalseizoen van SVMM? Bekijk het overzicht van onze vereniging. 

   

  Voor volgende seizoen is dit de competitie indeling

 • Verenigingsscheidsrechters geslaagd voor KNVB examen

  Op 23 mei, zijn maar liefst 9 SVMM verenigingsscheidsrechters geslaagd voor het KNVB examen. Een mooi compliment aan de deelnemers, en een mooie impuls aan de vereniging. 

  Dank aan de teams JO13 en JO15 voor de oefenwedstrijden, en Helmert Lokhorst voor de begeleiding. 

  Gefeliciteerd Pieter Lalkens (initiatiefnemer van de cursus), Bas Langeveld, Henk de Man (niet op de foto), Arjan Blom, Bart Schure, Thije Kampschroer, Aert van der Goes, Daniel Meijer, Erik Brakke, Dennis van Ravenswaaij.

 • Sportgala 2018

  Op vrijdag 2 februari 2018 wordt het jaarlijkse Sportgala gehouden van de Utrechtse Heuvelrug in De Binder in Leersum. In de categorie ‘ sportvereniging van het jaar (2017)’ is SVMM genomineerd en een van de drie kandidaten om deze prachtige erkenning in de wacht te slepen. Behalve de gemeente en sportbesturen, kan het publiek ook meestemmen. Natuurlijk rekenen wij op iedere stem uit Maarn/Maarsbergen!

  Breng je stem uit via https://nl.surveymonkey.com/r/sportprijzen2017

  SVMM verdient deze nominatie omdat de vereniging als geheel de laatste jaren flink gebouwd heeft aan een positieve ontwikkeling en daar steeds meer de vruchten van plukt: financieel gezond, prachtige accommodatie, actief en voldoende gediplomeerd kader en bovenal veel spelplezier op alle niveaus. Tot voor kort leidde de situatie ons (terugdringende aantallen, ongeplande uitstroom, 'gaten' in het technische kader, te weinig inkomsten etc.) en inmiddels is dat volledig omgedraaid ennemen wij bovendien een voortrekkersrol in de samenwerking met andere verenigingen, stichtingen en de KNVB. En inmiddels voert ons eerste en derde herenteam de competitieranglijst aan, wat ook een mooie bevestiging is van de lijn omhoog. Hoe relatief klein wij ook moge zijn, wij zijn een enthousiast voorbeeld voor andere clubs.

   sportprijzen 2017

 • Nieuwjaarsreceptie 2018 - SVMM-LTV-MHC

  Nieuwjaarsreceptie