• Corona-nieuws update

  17 oktober 2020

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM. 

  Na het nieuwsbericht van 1 oktober jongstleden, toch weer een bericht van het bestuur inzake Corona. Het kan dit keer kort. In navolging van de nieuwe regels van de overheid, geldt ook voor SVMM dat voorlopig voor senioren geen wedstijden en trainingen toegestaan zijn. Misschien is er voor trainen nog iets mogelijk voor vier personen op anderhalve meter, maar dat wordt nog bezien. Voor de jeugd tot en met 17 jaar zijn trainingen nog wel mogelijk en toegestaan. We houden voor deze trainingen verder de vaste tijden aan. Het is enorm vervelend, maar het is zoals het is. Corona kwam ook bij ons dichtbij. Laten we hopen dat deze periode kort duurt en laten we binnen de gestelde regels oog houden voor elkaar.  

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur,
  Gerd de Kruif
  voorzitter

  Lees meer op de site van de KNVB

   

   

  Corona-nieuws update 1 oktober

  Na het nieuwsbericht van 27 augustus jongstleden, weer een bericht van het bestuur. Het zal geen verbazing wekken dat de ontwikkelingen rond Corona hiervoor de aanleiding zijn. Jullie hebben het nieuws ook kunnen volgen. Zoals eerder steeds is aangegeven, willen we als SVMM de aanwijzingen van de overheid strak volgen. Dat betekent dat de komende weken de kantine dicht is. Dat betekent dat geen supporters langs het veld mogen staan. Dat geldt expliciet ook voor ouders, vrienden en bekenden. Dus los van begeleiders, betekent dit dat anderen niet welkom zijn op ons terrein. Ouders die een team vervoeren bij een uitwedstrijd, behoren tot de begeleiding, die zijn dus welkom. Deze maatregelen gelden in ieder geval de komende drie weken. Dit is natuurlijk op zijn zachtst gezegd vervelend. We hopen dat het allemaal heel tijdelijk is. Gelukkig kan, zoals het nu staat, het voetballen doorgaan. Dat is natuurlijk het eerste doel van onze vereniging. Dat is het belangrijkste. 

  In deze periode zou ook de Algemene Ledenvergadering vallen, deze hadden we gepland voor 14 oktober. We hebben overwogen om "online" te vergaderen, maar daar zien we om verschillende redenen vanaf. Er is geen noodzaak of verplichting voor een snelle vergadering. De kascontrole is geweest, décharge kan later worden verleend. Ook andere punten kunnen nog even wachten. De contributie blijft dit seizoen hetzelfde, hierover is geen besluitvorming nodig. Daarom verplaatsen we de ledenvergadering naar een later moment. Ons voornemen is nu om deze in november of december te houden. Nadere informatie hierover volgt. 

  Met sportieve groet, 

  Namens het bestuur, 

  Gerd de Kruif 
  voorzitter

 • Nieuwsbrief augustus 2020

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM. 

  Bij aanvang van het nieuwe seizoen weer een bericht van het bestuur. Het vorige bericht dateerde van 7 juli. Ik hoop natuurlijk dat iedereen een goede vakantieperiode heeft gehad, of die nu thuis is gebleven of weg is gegaan. We merken dat iedereen staat te trappelen om weer aan de slag te gaan. De bekerwedstrijden beginnen dit weekeinde. We hebben er zin in! 

  De reden om voor de start van het seizoen weer een bericht te schrijven heeft natuurlijk te maken met Corona/Covid 19. We vinden het belangrijk dat we voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Daar zijn we simpel in. Daar hebben we de overheid voor. We hebben wel ieders medewerking nodig om aan die regels te kunnen voldoen. We leven gelukkig niet in een samenleving waarin we strak en rigide kunnen opleggen en uitvoeren hoe iedereen zich gedraagt. Dat werkt niet. Maar dat betekent wel dat het nodig is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We merken dat het lastig is. In de vriendschappelijke wedstrijd van het 1ste tegen DEV op 20 augustus, bleek dat – uit enthousiasme om elkaar te zien en mee te leven – de regels toch dreigen te worden vergeten. Laten we erop letten dat we voldoen aan de regels en elkaar eraan herinneren. Het is echt nodig! We moeten het samen doen. Van het bestuur mogen jullie natuurlijk verwachten dat we de juiste voorzieningen treffen. Wij zullen het aanspreken ook niet laten.

  Concreet zijn de belangrijkste regels:

  - kom niet als je klachten hebt

  - hou anderhalve meter afstand (behalve bij duels in een wedstrijd natuurlijk)

  - geef bij binnenkomst in de kantine je contactgegevens door, wij gaan zorgvuldig met die informatie om

  - volg de looproute in de kantine

  - ga in de kantine en het terras zitten op de aangewezen plaatsen

  - ga niet schreeuwen of zingen langs de kant

  - boven de 18: maximaal 9 mensen tegelijk in de kleedkamer en 3 tegelijk douchen

  - hou je aan de aanwijzingen bij een bezoek aan andere verenigingen (als je met elkaar in een auto van en naar een uitwedstrijd gaat en je bent 13 jaar of ouder, wordt het gebruik van een mondkapje geadviseerd)

  Als we daaraan voldoen, kunnen we ons richten op dat mooie voetballen, waar onze passie ligt. 

  Verder nog twee punten waarvoor wij jullie aandacht vragen:

  - Op 5 september is de sponsorbijeenkomst, vanaf 16.30 uur (na de wedstrijd van het 1ste) waarop we natuurlijk ook aan de COVID-regels gaan voldoen. Zie hiervoor de flyer op de site en facebook. Aanmelding is verplicht.

  - We zijn van plan om op 14 oktober onze jaarlijkse ALV te houden. Ook dit keer willen we daarin gerichte aandacht besteden aan een paar onderwerpen, in elk geval aan de plannen voor nieuwe voorzieningen in Maarn/Maarsbergen (“doe Maar(n) mee”), maar wellicht ook aan de voorbereiding op het 75 jarig bestaan van SVMM en de plannen voor verdere ontwikkeling van het jeugdwerk. Voor velen dus wel degelijk interessant! Reserveer de datum alvast.

  Laten we er samen weer een mooi seizoen van maken!

  Namens het bestuur met sportieve groet, 

   

  Gerd de Kruif, 

  voorzitter

 • Nieuwsbrief 7 juli 2020

  Beste leden van SVMM,

  We hebben in de afgelopen periode verschillende berichten naar u gestuurd in verband met de Corona-maatregelen. Het laatste bericht was van 18 mei jongstleden. Op de valreep voor de zomervakantie hierbij nog een bericht aan u. We hopen natuurlijk dat dit ons laatste bericht in verband met Corona zal zijn!

  Een paar punten wil ik u noemen:

  • Inmiddels wordt er gelukkig al weer even getraind. Daar zijn we blij mee. Eerst moest voor de ouderen nog rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand-regel, maar dat geldt voor de trainingen nu niet meer. Het algemene beeld is dat iedereen zich goed aan de afspraken heeft gehouden. Dat is heel goed, dank daarvoor!
  • Het is mooi dat we ook andere sportievelingen een plaats kunnen geven bij SVMM. Zo houden Blomdance en Maarnwijzer tijdelijk hun sessies bij ons, natuurlijk onder alle geldende voorwaarden.
  • De kantine mag inmiddels open en we kunnen elkaar ontmoeten, mits we ons aan de regels houden. Hierdoor en omdat onderlinge wedstrijden weer mogelijk zijn, willen we dit bijzondere jaar leuk en gezamenlijk afsluiten. Daarom hebben we zaterdag 11 juli, ofwel aanstaande zaterdag, een dag waarop we onderling kunnen voetballen en elkaar ontmoeten. Ook anderen, ouders en begeleiders, zijn van harte welkom. Zo kunnen we elkaar nog even zien en spreken voor de vakantie. Er is een indeling in leeftijd-categorieën gemaakt, waarvoor een bepaald tijdblok is gereserveerd. Daarmee verwachten we de opkomst overzichtelijk en verantwoord te houden. Via de leiders zijn de tijden gecommuniceerd. In grove lijnen is de indeling: van 9 tot 11 de jonge jeugd, van 11.30 tot 13.30 de oudere jeugd (“bovenbouw” vanaf JO13) en van 13.30 tot 16 uur de MO/JO 19 en de senioren. We hopen u te zien! 
  • Op de 11e is er waarschijnlijk de mogelijkheid om meer informatie te ontvangen van het deltafiber-netwerk voor glasvezel in Maarn en Maarsbergen. Als u daarvoor wilt intekenen en dat doet via de link van de hun lokale partner, ontvangt SVMM een financiële bijdrage zonder extra kosten voor u. De afweging om mee te doen is vanzelfsprekend geheel aan u. Het is verder een particulier initiatief. Niet wachten tot zaterdag en direct inschrijven? De inschrijflink is https://www.bjcomputers.nl/c-5313516/glasvezel/
  • Na de zomervakantie beginnen we weer snel met de trainingen. Informatie daarover volgt. De technische commissie coördineert. Dan zal ook snel de sponsor-loterij plaatsvinden (hopelijk tijdens een leuke gezamenlijke seizoens-opening), want die hebben we in de afgelopen periode gemist. Ook hierover volgt nadere informatie.
  • We hebben u eerder gemeld over de financiële situatie. We missen weliswaar inkomsten van de kantine, maar onze penningmeester heeft met grote vasthoudendheid verschillende steunfondsen benaderd en tot positieve besluiten kunnen brengen. Financieel kunnen we de situatie aan. Dat kan natuurlijk anders worden als er in het komende seizoen onverhoopt weer extra maatregelen nodig zouden zijn. Daar gaan we niet van uit.
  • Inmiddels hebben we twee mensen bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Gert Jan Alberts als bestuurslid technische zaken (jeugd) – dit was een vacature - en Karin Nauta als secretaris (opvolgster van Leonoor Kinnegen). Beide draaien al mee. We mogen daar erg blij mee zijn. Natuurlijk moet dit nog in een ALV officieel besloten worden. Afhankelijk van de situatie verwachten we nu dat de jaarlijkse ALV in oktober kan plaatsvinden.

  Voor zover deze “update”. Commentaar en suggesties blijven welkom. Schroom niet om ons te benaderen. We hopen u/jullie te zien aanstaande zaterdag. En voor daarna een fijne zomervakantie! 

  Met sportieve groet, namens het bestuur

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

 • Corona nieuws update

  18 mei

  Beste leden van SVMM,
  Na ons laatste bericht van 1 mei jongstleden, weer een bericht met het laatste nieuws rond Corona en SVMM. Met natuurlijk ook nu op de eerste plaats de wens dat het iedereen goed gaat.

  Trainingen

  Sinds 5 mei wordt er weer getraind door de jeugd. Niet alleen door de jeugd tot en met 12 jaar, maar ook door de jeugd tussen 13 en 19 jaar (op anderhalve meter afstand van elkaar). Sinds 12 mei trainen ook de senioren weer (op anderhalve meter afstand van elkaar). Dat laatste was sneller dan we hadden verwacht, een aangename verassing. Het is mooi om het enthousiasme te zien. We zien ook dat de Corona-regels in het algemeen goed worden gevolgd. Dat is belangrijk! Voor ons allen. Daarnaast hebben we ook al handhavers langs gehad. Ze waren tevreden over onze aanpak, maar de gemeente is dus alert op onze uitvoering. Laten we ervoor zorgen dat het goed blijft gaan.

  De trainingsfrequentie gaat misschien desgewenst omhoog. We overwegen ook om dit seizoen de zomerpauze in te korten. Bijvoorbeeld door langer door te gaan met de trainingen dan andere jaren. In onze regio begint de zomervakantie medio juli. Het lijkt ons in deze tijden gezond als we langer kunnen trainen. Ook wordt tijdig na de zomervakantie gestart met de trainingen. Nieuws hierover volgt. Het zal maatwerk zijn. De technische commissie coördineert. Dit vraagt ook een extra inzet van trainers.

  Wedstrijden zijn voorlopig niet toegestaan en ook de kantine moet nog dicht blijven. We volgen de regels van de overheid en zijn met jullie nieuwsgierig wanneer er meer kan.  

  Financiën

  In ons bericht van 23 april deden we een “voorwaarschuwing” dat we misschien een maand de maandelijkse vrijwilligersvergoedingen niet zullen betalen. We willen namelijk niet substantieel interen op ons vermogen. De laatste cijfers betrekken we daarbij. Hoewel we nu nog niet alles weten, is het beeld inmiddels duidelijk genoeg voor ons. We hebben al enkele vergoedingen en kortingen gekregen. We zitten scherp achter alle mogelijkheden daarvoor aan. We hebben ook met het bestuur van de stichting gesproken (de beheerder van de accommodatie, we betalen aan de stichting voor huur en onderhoud). We zijn tot de conclusie gekomen dat het nu niet nodig is om de vrijwilligersvergoedingen een maand in te houden. De reguliere vergoedingen en betalingen gaan dit seizoen dus gewoon door als gepland. We zien op dit moment genoeg perspectief om dit seizoen financieel goed af te sluiten. We waarderen natuurlijk de inzet van onze vrijwilligers en contractanten zeer en nemen daarom ook liever geen ander besluit. Zoals hiervoor gemeld, vragen we van een aantal vrijwilligers in de zomer misschien een paar weken meer inzet. Daarvoor betalen we dan geen vergoeding. We hopen en verwachten dan hun medewerking daarin. 

  We kunnen dit besluit nu verantwoord nemen. De situatie kan aan het begin van het nieuwe seizoen natuurlijk veranderen, afhankelijk van Corona. Mocht het nodig zijn, zullen we dan weer nadenken over manieren van financiering en bezuiniging. Dat zien we dan. Het wordt dan trouwens een mooi seizoen in aanloop naar ons lustrum in 2022, wanneer SVMM 75 jaar bestaat. Dat is iets moois om naar uit te kijken.

  Commentaar en suggesties blijven welkom. Schroom niet om ons te benaderen.

  Met sportieve groet, namens het bestuur
  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  8 mei
  Vanaf 11 mei mogen ook de senioren weer trainen. 
  Bekijk hier het actuele trainingsschema

  Tot 1 september zijn er geen wedstrijden en geen toernooien.

   

  1 mei 2020

  Beste leden van SVMM,

  Na ons laatste bericht van 23 april jongstleden, zoals beloofd nu extra informatie over de trainingen van de jeugd. We zijn erg blij dat er door de jeugd weer getraind kan worden! Vanaf 5 mei beginnen we voor alle jeugdelftallen. De technische commissie heeft hard aan de voorbereiding gewerkt en we zijn blij dat de trainers staan te trappelen om aan de slag gaan.  

  Jullie begrijpen dat dit alleen kan gebeuren onder strikte voorwaarden en met duidelijke regels. Dat is wat de overheid, waaronder de gemeente, van ons eist. Het is natuurlijk ook in ons aller belang dat we ons hieraan houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we moeten schuiven in trainingstijden. We willen voorlopig voorkomen dat er gelijktijdig door verschillende teams wordt getraind. Een schema met aangepaste trainingstijden is bijgevoegd. Natuurlijk wordt deze informatie ook via de trainers en coaches van de betreffende teams gedeeld.

  Daarnaast zijn er nog drie documenten bijgevoegd die voor jullie belangrijk zijn. Neem daar secuur kennis van! Het gaat om protocollen die zijn gemaakt door NOC/NSF en die door de KNVB zijn toegespitst op het voetballen. Deze zijn voor ouders, spelers en trainers. Deze protocollen zijn voor ons het uitgangspunt voor onze aanpak. Ze zijn overzichtelijk en duidelijk.

  Alle punten daarin zijn belangrijk. Enkele punten daaruit:

  • Bespreek met uw kinderen de noodzaak van een veilige en hygiënische gang van zaken. 
  • Druk ze op het hart dat ze de aanwijzingen van de trainers volgen. 
  • Het terrein van SVMM is alleen toegankelijk voor de jeugd en de trainers en begeleiders op de trainingstijden. Verder is het terrein gesloten. Dit is voor sommigen misschien teleurstellend, dit is echter conform het protocol en de gemeente is hier strikt in.
  • Kom als speler niet eerder dan 10 minuten van tevoren en ga na afloop gelijk weer naar huis.
  • Bij gezondheidsklachten niet komen.
  • Vooraf handen wassen met desinfecteermiddel (wij zorgen ervoor dat deze voorhanden is).
  • Raak de bal zo min mogelijk met de handen aan.

  En zo is er meer! 

  Er kunnen ook enkele jongeren mee gaan doen die niet lid zijn van SVMM. De overheid, waaronder de gemeente, vindt belangrijk dat dit kan. Wij bieden deze gelegenheid, waarbij we ook de vinger aan de pols houden hoe dit gaat. 

  We hadden overigens ook nog voor de jeugdteams een aantal toernooien georganiseerd en in het verschiet. Het is echter niet meer reëel om te verwachten dat dit voor de zomer nog kan, we hebben hierover ook nog even contact gehad met de KNVB. De toernooien tot de zomer gaan helaas niet door. 

  Tot slot. Er kunnen aanpassingen op korte termijn nodig zijn. We vragen dan hiervoor jullie begrip. We doen er alles aan om de trainingen een veilig succes te maken.

  Met sportieve groet, 
  Namens het bestuur en namens de technische commissie
  Gerd de Kruif en Gert-Jan Alberts.

  Download:
  KNVB-SVMM-jeugdprotocol voor ouders
  KNVB-SVMM-jeugdprotocol voor spelers
  KNVB-SVMM-jeugdprotocol voor trainers

  Trainingstijden jeugdteams vanaf 5 mei

   

  ---

  23 april 2020

  Beste leden van SVMM,

  Na ons laatste bericht van 2 april en na besluitvorming van de overheid afgelopen dinsdag, weer een bericht van het bestuur. Ook nu natuurlijk allereerst iedereen alle goeds en gezondheid toegewenst! 

  Er zijn een paar zaken die we met jullie willen delen.

  Zoals bekend mag de jeugd tot en met 12 jaar vanaf 29 april weer trainen. Daar zijn we blij mee. Dat willen we gaan regelen. Onze technische commissie is hard bezig om dit op poten te krijgen. We mikken op 5 mei om weer te beginnen.

  De jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag gaan trainen op anderhalve meter afstand van elkaar. Dat is ingewikkelder. Dat vraagt meer voorbereiding, maar natuurlijk zijn we ook blij dat ze iets kunnen doen. Dat willen we ook gaan regelen. Ook daar is onze technische commissie hard mee bezig. Er wordt geïnventariseerd hoe we dit kunnen inrichten, in samenspraak met de trainers. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 11 mei. 

  Het starten van de trainingen kan natuurlijk alleen als we ons allemaal aan de spelregels houden zoals de overheid die stelt. De voorbereidingen van de technische commissie zijn erop gericht om hieraan zo goed mogelijk te kunnen voldoen. Daarom wordt bijvoorbeeld gekeken naar de trainingstijden en de indeling in het veld. Berichten over de trainingen voor betrokkenen volgen snel.

  Een aantal spelregels geldt dan natuurlijk voor iedereen: houdt je bij brengen en halen aan de anderhalve meter afstand, breng je kind snel en haal je kind snel op, blijf niet hangen. Als er sprake is van ziekteverschijnselen, niet komen. Dat geldt voor kinderen, ouders en trainers. Zie hiervoor de aanwijzingen van het RIVM.

  Boven de 18, voor de senioren, is trainen nog niet mogelijk. De kantine blijft dicht. Kleedkamers blijven dicht. Het ziet er nu niet naar uit dat er voor de zomervakantie veel kan gebeuren wat betreft grotere evenementen. Dat vinden we heel vervelend, want we dachten misschien nog een paar dingen te kunnen organiseren, maar we volgen natuurlijk hierin de aanwijzingen van de overheid. 

  Het kan zijn dat, nu de competitie voortijdig voorbij is, het voetballen voor sommigen wat op afstand is geraakt. We hopen van harte dat veel spelers, trainers en coaches doorgaan het komende seizoen. En dat we het komende seizoen met onversneden enthousiasme kunnen beginnen! De technische commissie is in elk geval al druk bezig met de voorbereiding van de teamindelingen. Ook daarover komt binnenkort nieuws.

  Zoals eerder aangegeven is de financiële dimensie ook belangrijk. We maken gebruik van alle mogelijkheden voor vergoeding en kostenbesparing. Feit is echter dat we even geen kantine-inkomsten hebben en het wordt een uitdaging om de beoogde inkomsten uit sponsoring te behalen. Een deel van onze sponsoren zit natuurlijk ook in een moeilijke situatie. Daar moeten we oog voor hebben. Jullie weten wie het zijn, schroom niet om gebruik te maken van de diensten van onze sponsoren. Zij hebben een hart voor ons, wij voor hen! 

  We zijn als bestuur van mening dat we dit jaar geen winst hoeven te boeken, maar substantieel interen in ons vermogen willen we ook niet. De berekeningen worden daarvoor gemaakt, waarbij we de laatste cijfers willen betrekken. De voorwaarschuwing willen we al wel geven, dat we mogelijk de vrijwilligersvergoedingen voor 1 maand niet zullen betalen. Daarbij gaan we ook in gesprek met onze contractanten voor een passende en evenredige vermindering. Overweging daarbij is dat we natuurlijk al feitelijk ruim een maand geen activiteiten hebben. Een inhouding voor 1 maand is, hoe vervelend ook, relatief bescheiden. We vormen samen de club, dus we moeten misschien dit offer van jullie vragen. Definitieve besluitvorming hierover volgt dus nog, waarbij we dan hopen op jullie begrip. Nieuws hierover volgt.

  Vragen en suggesties zijn van harte welkom. Zowel in praktische als in financiële zin is dit ook voor het bestuur een nieuwe situatie en alle hulp is meegenomen. We zijn in elk geval blij dat er voor onze jeugd weer iets kan gebeuren en we hopen dat we allemaal na 20 mei nog een enigszins gezellig en sportief einde van het seizoen kunnen hebben!

  Met sportieve groet 

  Namens het bestuur 

  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  --- 

  2 april 2020

  Beste leden van SVMM,

  Een update van het bestuur. Het zijn bizarre tijden die we doormaken met Corona. De consequenties zijn groot en vervelend. We hopen natuurlijk op de eerste plaats dat de gevolgen van Corona beperkter zullen zijn dan we nu vrezen en dat het niet te lang duurt. We wensen jullie alle goeds en gezondheid in deze nare periode! 

  Alles is natuurlijk relatief, maar voor ons gezamenlijk is een vervelende consequentie dat voetballen, trainen en alle sociale vermaak daar omheen een tijd niet mogelijk zijn. Ook dat is slikken. We weten nu sinds afgelopen maandag dat de competitie dit jaar niet wordt afgerond. Maar we weten nog niet alles. We weten bijvoorbeeld nog niet wanneer we weer mogen trainen en of we in juni nog toernooien en bijeenkomsten kunnen organiseren. Er zijn dus nog zaken onduidelijk. Dit is dan ook een tussenbericht van ons.  

  Zoals jullie zullen begrijpen, zijn ook onze inkomsten en uitgaven nu niet in evenwicht. Dat kan niet te lang zo voortduren. Onze toekomst moeten we garanderen. Daar staan we als bestuur voor aan de lat, maar we vormen natuurlijk samen onze vereniging. De andere kant is dat we geen overreactie willen geven. Onze vereniging staat er op dit moment financieel relatief goed voor. Onze afdracht aan de KNVB wordt naar verwachting tijdelijk opgeschort en we zoeken ook op andere manieren naar kostenbesparingen, bijvoorbeeld voor de schoonmaak en voorraden van de kantine. We zullen natuurlijk ook gebruik maken van eventuele mogelijkheden voor compensatie door de overheid. Daar zijn we alert op. Daarom willen we vooralsnog bestaande afspraken rond vergoedingen en contributies gestand doen. Als we dit seizoen helemaal geen trainingen, activiteiten en toernooien meer kunnen houden, kan de afweging anders worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we bestaande vrijwilligersvergoedingen tijdelijk stop moeten gaan zetten. We hopen dat het niet hoeft en we hopen dan op jullie begrip! We houden de vinger aan de pols. We houden jullie op de hoogte. Vragen en suggesties horen we graag. 

  We hopen dat er snel meer duidelijk wordt.

  Met sportieve groet, namens het bestuur,

  Gerd de Kruif
  Voorzitter SVMM

   

  --- 

  12 maart 2020

  Beste (ouders van) leden,

  Jullie zijn natuurlijk allemaal op de hoogte van het nieuws over het Corona-virus. 

  Het zal jullie niet verbazen dat we de aanwijzingen van de overheid en van de KNVB volgen. Dit betekent dat er tot en met 31 maart geen wedstrijden, geen trainingen en geen activiteiten van SVMM doorgang kunnen vinden. Dat is vervelend, maar het is niet anders. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

  Met natuurlijk nog altijd sportieve groet!
  Gerd de Kruif
  Voorzitter SVMM

   

 • Nieuws najaar 2019

  Nieuwsbrief december 2019:
  Over onze kampioenen, de nieuwe voorzitter, de nieuwjaarsreceptie en vacatures!

  Lees hier de nieuwsbrief (PDF)

   

  30 september was de Algemene Leden Vergadering 2019.
  Met een redelijke opkomst was het een geslaagde avond.

  Veel werk zat in de voorbereiding: jaarverslagen, financiele jaarrekening en de kascontrole door de commissie bestaande uit Maurice Smit en Eelco Wolting. De penningmeester heeft er veel werk aan gehad om alles netjes in orde te maken. De vragen van de leden waren zorgvuldig en de antwoorden naar tevredenheid. Daarmee werd aan het bestuur decharge verleend voor het afgelopen boekjaar. 

  Ruim tijd werd er genomen voor een brainstorm over nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten: het naderende 75-jarig jubileum, de schoonmaak, het vrouwenvoetbal, scheidsrechters, het Maarnse MFA initiatief en de mogelijke accommodatie ontwikkeling op het sportpark aan de Buurtsteeg passeerden de revue. 

  Aan het einde van de avond was er de overdracht van de voorzittershamer aan Gerd de Kruif. Er waren warme woorden voor de aftredend voorzitter Dennis van Ravenswaaij en een enthousiaste introductie van de nieuwe. Traditiegetrouw werd de avond met een drankje aan de bar afgesloten.

   

 • JVTC certificaten uitgereikt

  Op 1 februari 2019 heeft onze Hoofd Opleidingen Arnoud Eekhof maar liefst 10 certificaten uitgereikt aan jeugdspelers die de JVTC cursus (De Jeugd Voetbal Trainer Coach)hebben gevold. We zijn trots op het werk dat Arnoud doet en ook op zo’n grote groep jeugdspelers die zo serieus bezig is om trainingen te verzorgen! 
  Dit jaar is de JVTC cursus mede tot stand gekomen met de KNVB. 
  Leer meer op KNVB.nl

 • Nieuwsbrieven voorjaar 2019

  Lees in de nieuwsbrief van 2 juni (PDF) over het kampioensteam, 
  de nieuwe teamindeling 
  en de vraag om hulp voor het komende seizoen.

  ---------

  Lees in de nieuwsbrief van maart 2019, over het nieuwe technische beleidsplan, de recreanten vrouwen en mannen en wie er dit seizoen kampioen kan worden. 

   

   

   

 • SVMM verhoogt per 1-1-2019 de kantineprijzen

  De redenen hiervoor zijn er drie.

  Stijging BTW tarief
  SVMM maakt geen gebruik van het lage en hoge BTW tarief, maar van een zogenaamde kantineforfait voor sportverenigingen. Dit wordt in de regel het mixtarief genoemd. Dit BTW tarief is verhoogd van 11,5% naar 13%; Dat betekent dat wij over alle consumpties (alcohol, non-alcohol en food) een hoger BTW percentage (13% ipv 11,5%) moeten gaan afdragen.(Deze stijging komt door de stijging van het lage BTW. Dat tarief is per 1 januari van 6% naar 9% verhoogd. Frisdrank, koffie en alle artikelen van de snackcorner/keuken vallen onder dit lage tarief. Alle alcoholische dranken vallen onder het hoge BTW tarief,wat op 21% blijft staan);

  Stijging inkoopkosten
  Onze twee grote leveranciers (Amstel/Sligro en INBEV) hebben de afgelopen drie jaar de prijzen regelmatig verhoogd en hebben voor 2019 opnieuw (forse) prijsverhogingen aangekondigd;

  Verhouding inkoop vs verkoop
  SVMM heeft als doelstelling dat de verkoop van alle artikelen gemiddeld het dubbele is van de inkoop. Onder aan de streep moet dat een netto resultaat van 50% opleveren. De afgelopen twee jaar is de verhouding inkoop vs verkoop echter dusdanig verslechterd, als gevolg van de stijging van de inkoopkosten en het gelijk houden van de verkoopprijzen dat het netto resultaat onder deze 50% uitgekomen is.

 • Nieuwe kleding SVMM 1

  Afgelopen zaterdag, 13 oktober, heeft SVMM 1, voor de wedstrijd tegen Voorwaarts, officieel de nieuwe wedstrijdkleding in gebruik genomen.

  Hierbij werd sponsor Sila Chotoe van Massagepraktijk Amerongen en tevens verzorgster van SVMM in het zonnetje gezet door voorzitter Dennis van Ravenswaaij.
  Omdat Sila inmiddels al 4 jaar verzorgster is en zij nu dankzij de sponsorloterij hoofdsponsor is geworden, heeft zij de heren van SVMM een mobiele geluidsinstallatie cadeau gedaan.

  Na de wedstrijd heeft SVMM 1 ook officieel de trainingspakken in ontvangst genomen welke gesponsord worden door Hennie Doornkamp van Doornkamp Elektrotechniek uit Woudenberg.
  De trainingspakken en kleding zullen gebruikt worden tijdens de wekelijkse trainingen van SVMM 1.

  Namens de spelers, staf en het bestuur van SVMM willen wij beide sponsoren graag bedanken voor hun bijdrage!

  SVMM1
 • Algemene Ledenvergadering op 24 september

  Op maandag 24 september 2018 zijn alle leden van SVMM, ouders van leden en kader, van harte welkom op de Algemene ledenvergadering(ALV). Inloop vanaf 20.00 uur in de kantine van SVMM, start om 20.30 uur

  De opzet van de bijeenkomst is deze keer iets anders dan de voorbije jaren. Uiteraard zullen we korte toelichtingen geven en ingaan op vragen die worden gesteld op basis van de aangeleverde (financiële) stukken. Een paar formele punten dienen de revue te passeren, maar we willen de avond vooral een informeel karakter geven met een open dialoog. Dus niet meer verslagen voordragen, wel veel ruimte voor ideeën, opmerkingen, suggesties van leden. En uiteraard afsluiten met een drankje. 

  We hopen dat deze opzet bijdraagt aan een warme inloop en vruchtbare input. 

  Per email hebben alle leden de notulen van de vorige ALV en jaarverslag ontvangen. Het financiële verslag ligt vanaf deze week in de bestuurskamer ter inzage en een half uur voor aanvang op de 24ste. Dus vanaf 20 uur.  

 • Het afgelopen seizoen van SVMM in cijfers

  Alle reguliere competitiewedstrijden in het seizoen 2017/'18 zijn gespeeld. Een seizoen vol met hoogte- en dieptepunten. Met mooie verhalen, kampioenen, debutanten en records. Tijd om de balans op te maken! Het afgelopen seizoen werden er in het land maar liefst 698.065 bij de KNVB geregistreerde amateurvoetbalwedstrijden gespeeld. In al die wedstrijden werd 4.954.651gescoord, een gemiddelde van 7,1 doelpunten per wedstrijd! Benieuwd naar het voetbalseizoen van SVMM? Bekijk het overzicht van onze vereniging. 

   

  Voor volgende seizoen is dit de competitie indeling

 • Verenigingsscheidsrechters geslaagd voor KNVB examen

  Op 23 mei, zijn maar liefst 9 SVMM verenigingsscheidsrechters geslaagd voor het KNVB examen. Een mooi compliment aan de deelnemers, en een mooie impuls aan de vereniging. 

  Dank aan de teams JO13 en JO15 voor de oefenwedstrijden, en Helmert Lokhorst voor de begeleiding. 

  Gefeliciteerd Pieter Lalkens (initiatiefnemer van de cursus), Bas Langeveld, Henk de Man (niet op de foto), Arjan Blom, Bart Schure, Thije Kampschroer, Aert van der Goes, Daniel Meijer, Erik Brakke, Dennis van Ravenswaaij.

 • Nieuwsbrief aan leden

  Nieuwsbrief van 22 mei 2018.
  Beste (ouders van) leden,

  Lees in de bijlage over ons kampioensteam, de nieuwe privacywet, de nieuwe hoofdsponsor en alle leuke einde-seizoen activiteiten. Zoals de gezellige seizoensafsluiting met ouder-kind wedstrijd en BBQ op 9 juni!

    Lees hier de nieuwsbrief van 22 mei 2018

   

   


   

  Nieuwsbrief van 2 april 2018
  Beste allemaal, 

  Ook zo nieuwsgierig wat er 14 april gaat gebeuren? En wat de status is van de zonnepanelen? Of wanneer je de nieuwe teamindeling voor volgend seizoen kan verwachten? 

    Lees er alles over in de bijlage (PDF). Daar vind je ook de actuele verenigingskalender voor de komende maanden. 

   
 • Sportgala 2018

  Op vrijdag 2 februari 2018 wordt het jaarlijkse Sportgala gehouden van de Utrechtse Heuvelrug in De Binder in Leersum. In de categorie ‘ sportvereniging van het jaar (2017)’ is SVMM genomineerd en een van de drie kandidaten om deze prachtige erkenning in de wacht te slepen. Behalve de gemeente en sportbesturen, kan het publiek ook meestemmen. Natuurlijk rekenen wij op iedere stem uit Maarn/Maarsbergen!

  Breng je stem uit via https://nl.surveymonkey.com/r/sportprijzen2017

  SVMM verdient deze nominatie omdat de vereniging als geheel de laatste jaren flink gebouwd heeft aan een positieve ontwikkeling en daar steeds meer de vruchten van plukt: financieel gezond, prachtige accommodatie, actief en voldoende gediplomeerd kader en bovenal veel spelplezier op alle niveaus. Tot voor kort leidde de situatie ons (terugdringende aantallen, ongeplande uitstroom, 'gaten' in het technische kader, te weinig inkomsten etc.) en inmiddels is dat volledig omgedraaid ennemen wij bovendien een voortrekkersrol in de samenwerking met andere verenigingen, stichtingen en de KNVB. En inmiddels voert ons eerste en derde herenteam de competitieranglijst aan, wat ook een mooie bevestiging is van de lijn omhoog. Hoe relatief klein wij ook moge zijn, wij zijn een enthousiast voorbeeld voor andere clubs.

   sportprijzen 2017

 • Nieuwjaarsreceptie 2018 - SVMM-LTV-MHC

  Nieuwjaarsreceptie

 • Nieuws december 2018

  PIN ONLY kantine en anti-rook beleid

  Vanaf 1 januari kan er niet meer door middel van contante betalingen afgerekend worden. Dit geldt dus ook voor de bezoekers. Uiteraard kan er naar hartenlust met de contactloze PIN worden betaald. Als iemand behoefte heeft aan een persoonlijke clubcard, dan kan die worden afgehaald in de bestuurskamer. Deze clubcard kan worden opgewaardeerd bij de kassa in de kantine en dan later worden gebruikt voor betalingen. Handig wellicht om aan je kinderen mee te geven i.p.v. een PIN pas.

  Steeds meer sportverenigingen gaan over op een rookvrij beleid. Ook SVMM streeft daarnaar. Vanaf 1 januari geldt een verbod op roken tijdens jeugdactiviteiten. Dit is op doordeweekse avonden als er door jeugdteams wordt getraind en ook rond de wedstrijden op zaterdagochtenden. Dan is er al jaren een verbod op alcohol schenken tot 15 uur (tenzij de jeugdteams al eerder klaar zijn), dit verbod geldt vanaf het nieuwe jaar dus ook voor roken.

  Vacature kantine

  Mocht jij iemand zijn of weten die het leuk vindt om bij SVMM op zaterdagmiddag achter de bar te staan? Uiteraard tegen een redelijke vergoeding! Het gaat om een vaste dienst van 13 - 17 uur, en een combinatie / verdeling met iemand anders is ook mogelijk. Op zaterdagen is er een poule van vrijwilligers die jou bij toerbeurt helpt, maar jij bent het vaste gezicht waarmee we willen verder bouwen aan een gezellig en goedlopende voetbalkantine. Meld je aan of neem contact op voor meer informatie via info@svmm.nl. Bij voorbaat veel dank voor je reactie!

   

  Lees meer in de nieuwsbrief (PDF) van december,  voor (ouders van) leden, over:
  - Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 12 januari, is van 16-19 uur bij MHC Maarn
  - Plaatsing zonnepanelen