• Nieuwsbrief 19 oktober 2023

   

  Beste leden van SVMM, een bericht van het bestuur over de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 1 november aanstaande, live in de kantine van SVMM om 20 uur. We nodigen u van harte uit.

  De agenda, de algemene rapportage over het seizoen 2022/2023 en de specifieke rapportages over dit seizoen van de jeugd en van de senioren zijn bijgevoegd. De financiële stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer, meldt u zich bij een bestuurslid wanneer u deze in wilt zien.

  We beginnen met de gebruikelijke agendapunten, zoals de behandeling van de financiële stukken en de rapportages over het afgelopen seizoen. Er kunnen zeker zaken beter en daar hebben we  ambities in, maar in algemene zin kunnen we stellen dat de vereniging bloeit. Daar zijn we blij mee. Ook financieel zijn we gezond.

  Een belangrijk specifiek punt betreft de discussies over de accommodatie. Zoals bekend en vaker vermeld is er een plan van de gemeente om de LTV Maarn naar de Buurtsteeg te verhuizen. Dit is een optie van meerdere opties, maar wel momenteel de voorkeursoptie van het gemeentebestuur. Als bestuur van SVMM willen we bevestiging van de leden vragen of de door ons gevolgde lijn in deze discussies akkoord is:

  • Voor het algemene belang wil SVMM als uitgangspunt constructief aan dergelijke discussies deelnemen, wanneer dit onze ambities en de groei van SVMM maar niet in de weg zit.
  • Voor SVMM is de locatie aan de Buurtsteeg de vaste basis. Als we daar als enige buitensportvereniging blijven is dat voor ons een ideale situatie, ook gelet op onze eigen ambities.
  • Wanneer de gemeente kiest voor verhuizing van de LTV Maarn naar de Buurtsteeg willen we constructief mee (kunnen) denken.
  • Het huidige voorstel van de gemeente is evenwel niet acceptabel, onduidelijk en veel te mager: je doet het goed of je doet het niet.
  • Voor SVMM gelden een aantal randvoorwaarden:
   • Groei moet mogelijk zijn. Twee kunstgrasvelden is minimaal, maar wellicht is een derde (halve) veld nodig en mogelijk.
   • Goede verlichting op beide velden is nodig.
   • De kantine moet aan het hoofdveld grenzen.
   • Rekening moet worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals met betrekking tot het gebruik van kunststofkorrels op kunstgrasvelden.
   • Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn en er moet rekening worden gehouden met geluids- en lichtoverlast.
   • SVMM  heeft geen budget om deze ontwikkelingen te financieren.
  • Wanneer de optie van verhuizing van de LTV Maarn naar de Buurtsteeg wordt gekozen denken we graag direct en pro-actief mee. We vormen daarvoor inmiddels een werkgroep.
  • Dan zijn er wellicht ook mogelijkheden voor goede samenwerking met LTV Maarn, bijvoorbeeld in de exploitatie. Een gezamenlijke ontwikkeling kan ook verder gaan. Die mogelijkheden moeten dan verkend worden.

  We hopen op de ondersteuning van de leden met onze lijn. De ALV is een moment om in alle openheid met elkaar het wel en wee van onze club te bespreken en uw reflectie te geven. Leden en betrokkenen zijn van harte welkom.

  Met sportieve groet, namens het bestuur,

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

 • Nieuwsbrief 1 september 2023

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM,

  We staan aan de start van het seizoen 2023-2024. Een goede reden voor weer een bericht van het bestuur. Er is veel vermeldenswaard.

  • We hopen allereerst natuurlijk op een sportief succesvol en sfeervol seizoen. Daar doen we ons best voor. Onze oproep is aan iedereen om zich goed te gedragen, naar de scheidsrechter, naar de tegenstander, naar je medespeler. Wees gedreven en ambitieus, maar hou het sportief en gezellig.
  • Het is prachtig nieuws dat we voor de kleiding voor de hele jeugd onderbouw sponsoren hebben: Edin Dental Academy en de Kleurenwaaier. Hier is ook afzonderlijk aandacht aan besteed, maar ik noem het graag nog een keer. We gaan ook op zoek naar een sponsoring voor de bovenbouw van de jeugd.
  • Van het lustrum wordt nog een herinneringsboek gemaakt. Renée Leenstra gaat dit voor ons verzorgen. Foto’s van het lustrum zijn daarom bijzonder welkom. Deze kunnen doorgegeven worden aan een-ander@outlook.com. De deadline voor aanleveren is 23 september.
  • We hebben weer nieuwe netten en de accommodatie is secuur schoongemaakt. Laten we dit zo houden. Er blijken toch weer veel ballen kwijt te zijn. Dat kan natuurlijk niet, wees er zuinig op.
  • Een belangrijk punt is het rookbeleid bij SVMM. Zoals bij iedereen bekend is het streven om rookvrij te zijn. Net als bij andere verenigingen lukt dit niet vanzelf. Maar we willen hier verdere stappen in zetten. Wanneer er wordt gesport – maakt niet uit door wie  – wordt er op ons terrein niet gerookt en dit gaan we actief handhaven. Hou je hieraan! Bij de ingang is een kleine hoek voor de verstokte rokers, maar dus niet meer op het terras en het verdere terrein.
  • Wat kan helpen is dat de komende maanden op woensdagochtend en vrijdag een coach voor het stoppen met roken bij SVMM aanwezig is. Ze heet Linda Dijkstra. Ze kan – en dit wordt in de regel geheel door de zorgverzekeraar vergoed – mensen hierbij begeleiden. Ik zou zeggen: daar ligt een kans. Kijk naar www.leefstijlcoachlinda.nl. voor meer informatie of om een afspraak te maken.
  • Als we het toch over gezondheid hebben: we willen ook graag de mogelijkheid bieden aan actieve leden om een EHBO/AED cursus te volgen. We bereiden dit voor en zoeken naar een sponsor. We houden jullie hiervan op de hoogte.
  • Onze volgende ALV is op 1 november 2023. Schrijf deze vast op in de agenda. Waarschijnlijk is dan bekend welke voorkeur de gemeente heeft voor de ontwikkeling van voorzieningen in Maarn. Het is niet uitgesloten dat dit voor SVMM consequenties heeft. We bespreken dit graag met jullie.
  • De enquête naar andere sporten bij SVMM heeft al een aardig aantal reacties opgeleverd. Iedere deelnemer aan de enquête krijgt een terugkoppeling per mail. In ieder geval zijn er genoeg reacties om een volgende wielerclinic te organiseren. Nadere informatie hierover volgt. Er volgt ook nog en herinnering voor het invullen van de enquête, om het aantal respondenten te vergroten en zo een nog beter beeld te krijgen van de sporten waar interesse in is.
  • Het verzoek blijft om goed te parkeren in de daartoe bestemde en beschikbare plekken en niet in de berm, zodat de buurt er geen last van heeft.
  • Als bestuur zijn we op zoek naar een secretaris. We zijn een leuk cluppie en de tijden zijn interessant, als je interesse hebt, meld je dan bij iemand van ons! Verder gaan – in ieder geval tijdelijk - Jeroen Brouwers en Arne Breunesse ons bestuur versterken als algemeen lid. Daar zijn we ontzettend blij mee.
  • Weet ons verder te vinden bij vragen, opmerkingen en suggesties. We spreken jullie graag!

  Met sportieve groet.
  Gerd de Kruif
  Voorzitter

 • Nieuwe kledingsponsor onderbouw

  Met veel dank aan de sponsoren Edin Dental Academy en De Kleurenwaaier.

  SVMM presenteert met trots twee kledingsponsors voor haar onderbouw jeugd: 
  Vanaf het seizoen ‘23-‘24 zullen zij op de borst en de rug van JO7 (mini’s) t/m JO12 prijken.

  SVMM is verheugd dat deze twee trouwe sponsoren voor de komende 3 jaar de kleding voor onze onderbouw gaan verzorgen. Hiermee garanderen we de duurzaamheid van de tenues, speelt de volledige onderbouw in uniforme representatieve tenues en kunnen we extra’s voor de jeugd organiseren.

  Om de onderbouw in ‘een nieuw jasje’ te kunnen steken zal op zaterdag 2 september de uitgiftedag plaatsvinden. Van 11:00 tot 12:00 uur liggen de tenues voor JO7 (mini’s) t/m JO12 klaar in de kantine om opgehaald te worden. Eind vorig seizoen is de pasdag geweest waardoor voor iedereen de juiste maat beschikbaar is. Zaterdag zal er tevens de mogelijkheid zijn om nieuwe kousen aan te schaffen in de kantine à €11,99 per paar.

  Daarnaast wordt er voor de hele club een kledingruilbeurs georganiseerd. Heb je een paar schoenen, kousen, shirt, broekje of ander soort kledingstuk over waar je uit bent gegroeid of op uitgekeken bent maar een ander wel blij mee kan maken? Biedt het aan tijdens de ruilbeurs en kom samen met de geïnteresseerde tot een mooie deal.

  Wij danken Edin en De Kleurenwaaier voor hun support aan de club en hopen de samenwerking in de toekomst voort te kunnen zetten. Ben je ook geïnteresseerd in het sponsoren van de club op een bepaalde manier, bijvoorbeeld door tassen, trainingspakken, bordreclame of kleding van andere teams te laten bedrukken met uw logo? Neem dan contact op met sponsoring@svmm.nl

  Wij hopen je zaterdag 2 september te verwelkomen in de kantine van SVMM met koffie en thee.

  Met sportieve groet,

  Mede namens het bestuur,
  Sponsorcommissie SVMM,
  Jeffrey, Timo en Jeroen

   

  EN ZET ALVAST IN JE AGENDA:

  Winterstop : 18 december - 7 januari 2024

  Inventarisatie seizoen 2024/25 : februari 2024
  Bekendmaking teamindeling volgende soezoen: mei 2024

  Einde seizoen: 1 juni 2024
  Laatste trainingsweek Seizoensafsluiting: 22 juni 2024 (onder voorberhoud)

 • Nieuwsbrief 11 april 2023

  Beste leden en betrokkenen bij SVMM, Weer een bericht van het bestuur. De tijd gaat snel, er is weer veel gebeurd en daarbij zijn vermeldenswaardige zaken:

  • Zoals ook de vorige keer al is gemeld, willen we nadenken over verdere ontwikkeling van SVMM. Hierbij hoort dat we kijken naar de mogelijkheden om andere sporten naast voetbal aan te bieden. Om de behoefte hiernaar te inventariseren is een enquête gestart. De link naar de enquête is enquête sporten bij SVMM. Voel je vrij om de enquête breed te delen. Voor vragen over de enquête en het aanbieden van extra sporten kan je terecht bij Jeroen Bergschneider.
  • Niet uitgesloten is dat we toch nog in beeld komen bij de discussies over accommodaties in Maarn, zoals scholen, dorpshuis, sporthal. Deze discussie concentreert zich op het Trompplein, de Planetenbaan en bestaande locaties, maar niet uitgesloten is dat voor sommige functies toch weer naar de Buurtsteeg wordt gekeken. Wij zeggen daar niet bij voorbaat nee tegen, maar hebben wel onze voorwaarden. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en hebben contact met de gemeente. Weet ons te vinden bij vragen of suggesties. Als het concreter wordt, komen we natuurlijk bij jullie terug.
  • De competitie is in volle gang. Met wisselende resultaten. Het is heerlijk om de passie van iedereen in het veld te zien. Dat gaat vrijwel altijd goed, maar helaas zijn er weer enkele incidenten geweest, niet zozeer veroorzaakt van onze kant, maar dat leert ons wel om vast te houden aan de regels van fair play en goede omgangsvormen.
  • We hebben weer een bijzondere sponsoractie (verkiezing) gehad. Deze heeft dit jaar 7.800,- euro opgeleverd! Een record. Dit is heel belangrijk voor onze club. Grote dank aan de sponsoren! En grote dank aan Jeffrey, Timo en Jeroen die dit hebben georganiseerd. Een resultaat om trots op te zijn. Let op de (nieuwe) sponsorborden en doeken, dan weten jullie waar je bij voorkeur terecht kunt.
  • De kantine draait op volle toeren, niet in de laatste plaats vanwege de goede organisatie door Yulika. We hebben onlangs weer het door BGT gesponsorde – traditionele – darttoernooi gehad. Het was voor mij de eerste keer. Heel bijzonder, met een hoge opkomst en omzet! Helaas was het ook een “superspread-event” qua Corona, maar daar kijken we inmiddels anders tegenaan. Er komt weer een tafeltennis-toernooi aan. Houd de social media in de gaten!
  • Met daarbij nieuwe leden, goede contributiebetalingen en goed gebruik van subsidiemogelijkheden, zit onze vereniging er op dit moment financieel gezond bij. Dat is toch bijzonder! We lezen ook andere signalen over sportclubs. Dit betekent dat we voorlopig kunnen vasthouden aan het besluit om de contributies niet te verhogen.
  • Ook qua vrijwilligers mogen we niet klagen. We zijn wel naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris, omdat Joyce Werkman over niet al te lange tijd zal stoppen. Al is het nog niet zo ver, we gaan Joyce erg missen! Wie interesse heeft in deze functie, meld zich bij mij of bij ons. Het te verrichten werk is overzichtelijk en het bestuur is gezellig en doelmatig. We kunnen overigens ook scheidsrechters goed gebruiken. Ik val af en toe in als scheidsrechter. Ik zal niet zeggen dat dit altijd makkelijk is, maar het is ook “onmeunig” leerzaam! Aan te raden als levenservaring.
  • Het was mooi dat we onlangs René Gadellaa nog een keer in het licht konden zetten met de uitreiking van de KNVB-waarderingsspeld. Nu René net verhuisd is naar het oosten van het land, zal hij wellicht minder bij ons zijn. René heeft enorm veel voor SVMM betekend. Onze dank is groot aan dit erelid. Het leverde ook een mooi stukje in De Kaap op.
  • Met enige regelmaat krijgen we klachten over parkeren in de berm. Soms kunnen bewoners er niet langs. Jullie weten allemaal waar parkeren verboden is . Hou je daaraan en spreek mensen aan die zich hier niet aan houden (het zullen vaak bezoekers zijn). Wij houden ook een extra oogje in het zeil.
  • Ten slotte, bij een club die zo in de samenleving verankerd is, is er natuurlijk ook sprake van lief en leed. Sommige zaken weten we, andere niet of pas laat. Dat kan soms heftig zijn, zoals het overlijden van een naaste familielid. Laten we er dan ook voor elkaar zijn. Weet ons verder te vinden bij vragen, opmerkingen en suggesties. We spreken jullie graag!

  Met sportieve groet.
  Gerd de Kruif
  Voorzitter

 • KNVB-speld voor René Gadellaa bij SVMM

  Maart 2023

  De KNVB, vertegenwoordigd door Hans Buitenhuis, heeft afgelopen zaterdag (18 maart) in Maarn een zilveren waarderingsspeld uitgereikt aan René Gadellaa van SVMM. René heeft zich decennia lang met hart en ziel voor SVMM ingezet en is erelid van de club. Gadellaa is een voorbeeld van een vrijwilliger waar een club op draait en voor wie niets teveel is. Gadellaa is net verhuisd naar het oosten van het land, een goede reden voor SVMM en voor de KNVB om hem nog een keer in het zonnetje te zetten. 

 • René Gadellaa
 • Nieuws update

  Nieuwsbrief 15 december 2022

   

  Weer een bericht van het bestuur. Het seizoen is goed op gang. Binnen de lijnen wordt met hartstocht gevoetbald – ons eerste elftal is zelfs periodekampioen geworden - en buiten de lijnen is de gezelligheid groot. Zo zien we het graag. Er zijn verder een aantal zaken van belang te melden.

  Als eerste is op 9 november de ALV geweest. Jeroen Bergschneider als bestuurder geïnstalleerd. Een taak van Jeroen is om te onderzoeken of er behoefte en mogelijkheden zijn voor andere sporten bij SVMM, denk daarbij bijvoorbeeld aan hardlopen, atletiek en wielrennen. Hiervoor wordt een enquête gehouden in Maarn en de omliggende dorpen. We nemen het stap voor stap, maar het is in ieder geval mooi om te onderzoeken of dit wat wordt. We zijn niet voor niets een sportvereniging. Verder gaat iedereen in het bestuur nog even door. Ook dat is natuurlijk fijn.

  In de ALV is besloten om de contributies niet te verhogen. Dat is een gewaagd besluit gelet op de stijgende kosten. Zo weten we inmiddels dat de kosten voor gas en elektra ook voor SVMM ferm hoger zullen worden dan we (al hoger) hadden begroot. Zeker zo’n 10.000 Euro. Anderzijds staat onze club er financieel goed voor en willen we qua contributies niet teveel uit de pas lopen met andere verenigingen. Daarom doen we dit zo. We hebben hier een goed en open gesprek over gehad in de ALV. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat wanneer vanwege de inflatie een te groot tekort op de begroting ontstaat, we voor het seizoen ‘23/’24 genoodzaakt zijn de contributie wel te verhogen. En als iemand de tegemoetkoming voor de hogere energierekening naar SVMM wil over maken is dat welkom! Er zijn al mensen die dat gaan doen. De contributies voor dit seizoen worden inmiddels geïnd. Dat blijkt de afgelopen jaren niet bij iedereen soepel te verlopen. We hopen op jullie medewerking. Als het financieel moeilijk op te brengen is, laat het ons weten, we gaan daar vertrouwelijk mee om en zoeken dan een oplossing. De prijzen in de kantine zullen overigens wel enigszins omhoog moeten. Gelet op de stijgende kosten van inkoop is dat onvermijdelijk.

  Een punt van heel andere orde. Er heeft zich onlangs een heel vervelend incident voorgedaan, waarin twee jeugdspelers van SVMM na de training op de Buurtsteeg beroofd zijn. U hebt er wellicht al van gehoord. De politie is bezig met de zaak. Dit herinnert ons eraan dat we veiligheid niet vanzelfsprekend kunnen nemen. Het betekent helaas dat alertheid is geboden. Zeker in het donker na een training buiten de bebouwde kom en met jeugdspelers. Heel erg vervelend is dit, in de eerste plaats voor de betrokkenen.

  Verder hebben we als bestuur nagedacht over de omgangsvormen bij SVMM. Bij een voetbalclub moeten we daar op letten. Bijvoorbeeld in het spel kunnen de emoties soms hoog oplopen. Het is zeker niet zo dat dit bij SVMM uit de hand loopt, maar het lijkt ons goed om iedereen nog eens helder eraan te herinneren hoe we het (vast allemaal) willen zien. Bij andere sporten is het bijvoorbeeld normaal om na een wedstrijd met de tegenstander samen bijeen te komen. Dat is geen verplichting, maar wel een mooi streven naar sportiviteit. Daarom de volgende omgangsregels (het zijn er logischerwijze 11):

  We respecteren elkaar. We respecteren de tegenstander. We respecteren de scheidsrechter. Dit betekent:

  1. We waarderen onze vrijwilligers, waaronder onze scheidsrechters, trainers, coaches, barpersoneel en leiders voor het werk dat ze doen voor SVMM in woord en daad.
  2. De scheidsrechter heeft gelijk, ook als hij geen gelijk heeft. Alleen de aanvoerder mag op een respectvolle wijze discussie met de scheidsrechter aangaan.
  3. Onze grensrechter is er ter ondersteuning van de scheidsrechter en niet als extra coach langs de lijn.
  4. Bij de senioren: als het qua sfeer past, kan je na afloop van de wedstrijd namens de club een drankje aanbieden aan het team van de tegenstander. Als het even kan drink je samen met de tegenstander een drankje. We delen immers dezelfde passie!
  5. Als er jeugd op het terrein is, wordt er op het hele terrein niet gerookt. Peuken ruim je zelf op.
  6. Je meldt je tijdig aan of af voor de wedstrijden en doet de afgesproken vrijwilligerstaken met een goed gemoed.
  7. Je betaalt je contributie zonder dralen. Als betaling van contributie moeilijk voor je is, kan daar in overleg met de penningmeester en op een vertrouwelijke manier een mouw aan gepast worden.
  8. We zijn zuinig op onze materialen, ruimen die goed op en zorgen dat deze compleet zijn (dit geldt onder meer voor de ballen).
  9. Hoewel we het niet kunnen verplichten, hechten we aan hygiëne en daarom stimuleren we het douchen na wedstrijden en trainingen. Daarbij zijn geen begeleiders aanwezig.
  10. We zorgen samen voor de goede sfeer bij SVMM. We hebben oog voor elkaar. Bij een voetbalclub komen verschillende mensen samen, hoe mooi is het om elkaar beter te leren kennen, snappen, waarderen en te ondersteunen.
  11. Als je klachten, opmerkingen of suggesties hebt, kan je je altijd bij een bestuurslid melden, wanneer gewenst kan je ook de vertrouwenspersoon benaderen. Dat is Paul van der Donk.

  Nogmaals, dit klinkt misschien voor jullie te bekend omdat je dit al zo doet, maar er zijn soms momenten waar het niet optimaal verloopt. Dat willen we voorkomen. Mooi is het nieuws dat er weer nieuwe vrijwilligers zich inzetten voor de club. Bijvoorbeeld Alfred Borgen bij de begeleiding van jeugdtrainers en Yulika van den Berg voor de coördinatie van kantinewerkzaamheden.

  Ten slotte, we kunnen gelukkig weer een nieuwjaarsborrel organiseren, samen met LTV Maarn en MHC Maarn, op zondag 8 januari van 16 tot 19 uur bij de LTV (Planetenbaan 1b). Iedereen is daarbij van harte welkom. Weet ons dus te vinden bij vragen, opmerkingen en suggesties. We spreken jullie graag!

  Met sportieve groet en natuurlijk fijne kerstdagen en een goed oud & nieuw gewenst.
  Gerd de Kruif
  Voorzitter

   

  --------

  Nieuwsbrief 21 oktober

   

  Beste leden en betrokkenen van SVMM, een bericht van het bestuur over de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 9 november aanstaande, live in de kantine van SVMM om 20 uur. We nodigen u van harte uit.

  Bijgevoegd zijn de agenda en de stukken voor deze ALV. Hier te downloaden.

  Na ons mooie lustrum richten we ons weer volledig op doorontwikkeling van onze club. Er is genoeg te doen. We hebben een aantal prioriteiten voor de komende tijd  benoemd, die we graag bespreken. Specifiek agenderen we in de ALV ons onderzoek naar mogelijkheden voor verbreding van onze club (andere sporten betrekken), waar Jeroen Bergschneider, ons beoogd nieuwe bestuurslid, zich voor inzet.

  We vinden het belangrijk om de komende jaren de begroting sluitend te hebben. Gelet op de inflatie en de energiekosten, ontkomen we er daarom niet aan om de contributie en de prijzen in de kantine iets te verhogen. De verhogingen liggen in de orde van grootte van 5%. De precieze voorstellen worden in de financiële stukken en tijdens de ALV toegelicht en besloten. Natuurlijk proberen we allereerst ook de kosten verder te beperken en zoeken we naar andere hogere inkomsten, zoals vanuit sponsoring. We hebben de contributie een aantal jaren gelijk kunnen houden of (voor de jongste jeugd) kunnen verlagen, nu moeten we dus helaas iets omhoog. Als altijd geldt dat wanneer er problemen met de betaling zijn, we er op individuele basis in overleg een mouw aan kunnen passen.

  De agenda, de algemene rapportage over het seizoen 2021/2022 en de specifieke rapportages over dit seizoen van de jeugd en van de senioren zijn bijgevoegd. De financiële stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer, meldt u zich bij een bestuurslid wanneer u deze in wilt zien.

  De ALV is een moment om in alle openheid met elkaar het wel en wee van onze club te bespreken en uw reflectie te geven. Leden en betrokkenen zijn van harte welkom.

  Met sportieve groet, namens het bestuur,

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

   
 • Nieuwsupdate 26 augustus 2022

  Geachte leden en betrokkenen bij SVMM

  We staan weer voor een nieuw seizoen. Een goede reden om weer een bericht te sturen. We hopen natuurlijk dat we dit seizoen ongestoord zullen kunnen voortgaan en we kijken er naar uit! We hebben een mooi aantal teams, er is zelfs een vierde seniorenteam gevormd. Deze is gericht op spelers van 35+. Er is daarbij nog versterking en aanvulling welkom. Er is een flink aantal jeugdteams, maar versterking kunnen we ook daar natuurlijk gebruiken. Met de aanwas in onze dorpen hopen we daarop. We wensen iedereen een goed en sportief seizoen. Een aantal ontwikkelingen is verder het vermelden waard.

  We kijken terug op een bijzonder geslaagd lustrumfeest. Iconisch zou ik zeggen. Zonder gedoe of wanklank. Vrijwel alle activiteiten tijdens onze feestweek waren een succes. Ongelofelijk was de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ik ga die nu niet weer bij name bedanken, ik geloof dat ik dat bij sommigen al te vaak heb gedaan. Maar die dank is er! Ik weet zeker dat die dank namens jullie allemaal is. Heel bijzonder dat we dit als cluppie presteren.

  En nu in volle vaart door met de doorontwikkeling van SVMM. De focus is op de eerste plaats gericht op het voetballen. We hopen op een succesvol seizoen van onze teams. Op de eerste plaats van ons eerste elftal. Er is een mooie talentvolle selectie en goede begeleiding, we hopen op een snelle terugkeer naar de vierde klasse. We zijn blij met alle vrijwilligers bij de teams, waaronder de trainers en coaches die aan de slag gaan. Dat is het goud van onze vereniging. Veel vrijwilligers gaan door, we hebben er ook weer nieuwe (of oude bekende) namen bij zoals bijvoorbeeld Richard van Soestbergen, Olaf Kersbergen en  Arjan Blom. Richard volgt Sila Chotoe op als verzorger van de selectie. Daar zijn we blij mee. We gaan Sila wel missen, maar ik verwacht dat ze nog wel regelmatig bij ons langs komt.

  Natuurlijk zijn ook de sponsoren voor ons heel belangrijk. Mooi dat de sponsorverkiezingen tijdens het lustrum maar liefst het record-bedrag van 7500 Euro heeft opgeleverd. Dat geld kunnen we goed gebruiken. Onze dank aan deze sponsors is groot.

  We blijven alert en betrokken bij het “Doe Maarn mee” traject over accommodaties in onze dorpen. Het ziet er nu naar uit dat SVMM daarbij buiten schot blijft. Als dit zo is, kan er ook ruimte zijn voor andere sporten bij SVMM. We zijn immers een sportvereniging. Misschien kunnen we bijvoorbeeld met wielrennen en hardlopen iets betekenen. Onze locatie is natuurlijk prachtig. We gaan de opties verkennen. Ik heb daarbij binnenkort een (nadere) kennismakingsgesprek met onze nieuwe sportwethouder.

  Belangrijk is ook dat we een goed bestuur hebben om alles (mede) in goede banen te leiden. Ik ben erg blij dat Jeroen Bergschneider ook de gelederen van het bestuur zal versterken. Natuurlijk met instemming van de Algemene Ledenvergadering die we weer dit najaar willen houden. Daarover volgt later meer informatie, ook over zijn takenpakket.

  Er zijn ook leden gestopt. Om verschillende redenen.  Altijd jammer, we zullen ze missen. Een paar spelers gaat elders proberen verder te komen. We wensen ze er alle succes mee en weten uit ervaring dat er daarvan ook weer spelers terug komen. Een goede zaak! Ze zijn altijd welkom.

  Iemand die we ook gaan missen is Huub van Aerssen, de journalist van De Kaap die onverwacht is overleden. Regelmatig was hij bij ons en heeft hij een verslag van onze wedstrijden en activiteiten gemaakt. Een innemende man die altijd met plezier bij ons kwam. Daar zorgde Helmert wel voor! Het was verdrietig om te horen dat hij is overleden.

  Inmiddels wordt een raster aangebracht rond ons complex om de dassen tegen te houden. Hoe mooi het enerzijds is dat we dassen op ons terrein hebben – ze hebben immers onze clubkleuren - al die kuiltjes op de velden waren gevaarlijk. Fijn dat de gemeente dit zo snel oppakt. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Nu maar hopen dat ze wegblijven en dat we onze natuurgrasvelden weer mogen gebruiken. Door de droogte is dat een probleem, maar het is toch ook vreemd dat het zo ver is gekomen.

  Dus op naar een mooi nieuw seizoen. Weet ons te vinden bij vragen, opmerkingen en suggesties. We spreken jullie graag!

  Met sportieve groet,

  Gerd de Kruif

  Voorzitter

 • JVTC certificaten uitgereikt

  Op 1 februari 2019 heeft onze Hoofd Opleidingen Arnoud Eekhof maar liefst 10 certificaten uitgereikt aan jeugdspelers die de JVTC cursus (De Jeugd Voetbal Trainer Coach)hebben gevold. We zijn trots op het werk dat Arnoud doet en ook op zo’n grote groep jeugdspelers die zo serieus bezig is om trainingen te verzorgen! 
  Dit jaar is de JVTC cursus mede tot stand gekomen met de KNVB. 
  Leer meer op KNVB.nl

 • Nieuwe kleding SVMM 1

  Afgelopen zaterdag, 13 oktober, heeft SVMM 1, voor de wedstrijd tegen Voorwaarts, officieel de nieuwe wedstrijdkleding in gebruik genomen.

  Hierbij werd sponsor Sila Chotoe van Massagepraktijk Amerongen en tevens verzorgster van SVMM in het zonnetje gezet door voorzitter Dennis van Ravenswaaij.
  Omdat Sila inmiddels al 4 jaar verzorgster is en zij nu dankzij de sponsorloterij hoofdsponsor is geworden, heeft zij de heren van SVMM een mobiele geluidsinstallatie cadeau gedaan.

  Na de wedstrijd heeft SVMM 1 ook officieel de trainingspakken in ontvangst genomen welke gesponsord worden door Hennie Doornkamp van Doornkamp Elektrotechniek uit Woudenberg.
  De trainingspakken en kleding zullen gebruikt worden tijdens de wekelijkse trainingen van SVMM 1.

  Namens de spelers, staf en het bestuur van SVMM willen wij beide sponsoren graag bedanken voor hun bijdrage!

  SVMM1
 • Het afgelopen seizoen van SVMM in cijfers

  Alle reguliere competitiewedstrijden in het seizoen 2017/'18 zijn gespeeld. Een seizoen vol met hoogte- en dieptepunten. Met mooie verhalen, kampioenen, debutanten en records. Tijd om de balans op te maken! Het afgelopen seizoen werden er in het land maar liefst 698.065 bij de KNVB geregistreerde amateurvoetbalwedstrijden gespeeld. In al die wedstrijden werd 4.954.651gescoord, een gemiddelde van 7,1 doelpunten per wedstrijd! Benieuwd naar het voetbalseizoen van SVMM? Bekijk het overzicht van onze vereniging. 

   

  Voor volgende seizoen is dit de competitie indeling

 • Verenigingsscheidsrechters geslaagd voor KNVB examen

  Op 23 mei, zijn maar liefst 9 SVMM verenigingsscheidsrechters geslaagd voor het KNVB examen. Een mooi compliment aan de deelnemers, en een mooie impuls aan de vereniging. 

  Dank aan de teams JO13 en JO15 voor de oefenwedstrijden, en Helmert Lokhorst voor de begeleiding. 

  Gefeliciteerd Pieter Lalkens (initiatiefnemer van de cursus), Bas Langeveld, Henk de Man (niet op de foto), Arjan Blom, Bart Schure, Thije Kampschroer, Aert van der Goes, Daniel Meijer, Erik Brakke, Dennis van Ravenswaaij.